Achterhoekdag

Datum
06 sep 2018
10:00 - 15:00 uur


Locatie
Ons Huis Hengelo


Geachte heer/ mevrouw, beste kandidaat- leden van de Achterhoek Board,

Op 3 en 6 september a.s. start de ‘new governance’ in de Achterhoek. Hierbij nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan de eerste Achterhoekdag op 6 september a.s. Op die dag komen de Board en de leden van de zes Thematafels voor het eerst bijeen. Voorafgaand daaraan, tijdens de Achterhoek Raad op 3 september, installeert de Achterhoek Raad u als lid van de Achterhoek Board.

Er is veel werk verzet om op dit punt te komen, ik zie dit moment dan ook als een belangrijke mijlpaal. Achterhoekbreed ervaar ik een grote bereidheid om sneller en besluitvaardiger samen te werken. We lopen hiermee voorop in Nederland; het ministerie van Binnenlandse Zaken volgt deze nieuwe ontwikkeling met belangstelling. Het betekent ook dat we flink ‘aan de bak’ moeten om de meerwaarde van onze triple helixsamenwerking aan te tonen. Ik reken daarvoor op uw commitment en bijdrage.

Kennismaken, belangrijk!
De eerste Achterhoekdag staat vooral in het teken van kennismaken: Thematafels en Boardleden onderling, maar ook dwars door thema’s en O’s heen met elkaar. Banden smeden en informatie uitwisselen zijn wezenlijke onderdelen van elke goede samenwerking, zeker bij een groep van ca 100 mensen met zeer diverse achtergronden. We organiseren tijdens de lunch dan ook een luchtige speeddate. Ik vraag u nu alvast om ook daarna te blijven investeren in het leren kennen van de andere Thematafels en de Boardleden. We staan sterker en bereiken meer als we elkaar begrijpen en korte lijntjes hebben.

Programma
10.00 -12.00 Vergaderingen Smart Werken & Innovatie, Zorginnovatie en Vastgoed & Woningmarkt
12.00 -13.00 Gezamenlijke lunch met opening en kennismaking
13.00 -15.00 Vergadering van de Achterhoek Board en Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire economie & Energietransitie

Board, concept agenda
– Kennismaking, inclusief een rondje van verwachtingen, persoonlijke ambitie en eigen inbreng
– Waar staan we richting de Agenda 2030? We hebben in ieder geval input vanuit; – De ToekomstKrant, het overdrachtsdocument van de Stuurgroep Achterhoek 2020 (juni 2018) – De 2-pager voor de Regiodeal (augustus 2018) – De Transitieatlas Beroepsonderwijs (2017) – Input vanuit de Achterhoek Raad op 3 september 2018
– Invulling van de vergaderingen in 2018; wat hebben we de komende maanden op de agenda en hoe komen we snel uit de startblokken?

Ik zie ernaar uit u op 6 september te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Mark Boumans
Voorzitter Achterhoek Board en Regio Achterhoek

Neem bij vragen svp contact op met Saar Veneman of Wilma Stortelder (Regio Achterhoek), telefoon (0314) 32 12 10. Tijdens de bijeenkomst is pers aanwezig en worden foto’s (waaronder groepsfoto’s) gemaakt

Bekijk hier de volledige uitnodiging.
Loading Map....