Nederlandse Innovatie Prijs 2019: nominaties in Achterhoek

Twee technisch hoogstaande oplossingen uit de Achterhoek (koeientoilet en waterzuivering) zijn genomineerd voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2019. Op 26 juni wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens ‘De wereld van morgen’ op NPO1.

Hanskamp AgroTech B.V. uit Doetinchem levert technische oplossingen voor de melkveehouderij en in het bijzonder op het gebied van voeren. Praktijkgerichte oplossingen die gunstig zijn voor zowel de melkveehouder als voor het welzijn van de koeien nemen daarbij een prominente plaats in. Een nieuwe oplossing van het bedrijf is het koeientoilet (CowToilet). Deze installatie voorkomt dat ammoniak ontstaat doordat mest en urine van koeien gescheiden blijven van elkaar. Hiervoor is een systeem ontwikkeld dat op gezette momenten een koe uitnodigt om te gaan urineren. Het aanraken van de zenuw aan de achterkant van de koe in combinatie met het aanleren van een link tussen het eten van krachtvoer en plassen vormen daarbij de voorname ingrediënten. De urine wordt vervolgens opgevangen in het koeientoilet – een soort kleine urinoir voor koeien – en afgevoerd. Dit proces vindt geheel automatisch plaats en het systeem is zelflerend. Tevens wordt er rekening gehouden met de specifieke maten van de betreffende koe. Circa 70% van de totale urine van de koe kan met de oplossing worden opgevangen.
Het systeem van het koeientoilet is technologisch gezien vernuftig in de eenvoud. Toch heeft het bedrijf hiermee twee patenten bemachtigd. De potentiële maatschappelijke impact van het uit elkaar houden van urine en mest is aanzienlijk. Koeien zijn een voorname bron van ammoniakuitstoot (gelieerd aan stikstofuitstoot). De maatschappelijke winst zit niet alleen in het voorkomen dat de betreffende uitstoot ontstaat in de stal. Zo maakt het koeientoilet het eveneens mogelijk dat emissies vanuit de mestopslag en bij het uitrijden sterk gereduceerd worden. Verder wordt het wellicht overbodig dat boeren drijfmest (combinatie van mest en urine) dienen te injecteren in het weiland en kan kunstmestgebruik teruggebracht worden tot een minimum of zelfs geheel uitgesloten worden. Het separaat opvangen van urine maakt het mogelijk om daarmee het land te bemesten waardoor het gras naar verluidt beter groeit. De urine van koeien die apart wordt opgevangen met het koeientoilet vormt op termijn eveneens een mogelijke basis voor nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld om ‘gele stroom’ op te wekken.
Het koeientoilet wordt naar verwachting in 2020 geïntroduceerd in de markt. Momenteel zit de oplossing in een gevorderd stadium van ontwikkeling waarbij het certificeringsproces nog doorlopen dient te worden. Zeven personen van het bedrijf zijn volledig gericht op de ontwikkeling van het koeientoilet. Daarnaast wordt ook samengewerkt met verschillende externe partijen, zoals met de Wageningen University & Research.

D2D Water Solutions B.V. is een startup in Hardenberg (Overijssel) met een dependance in Ulft. Het bedrijf heeft een systeem – de Drop2Drink unit – ontwikkeld waarmee regenwater gezuiverd kan worden tot drinkwater.
Het vernieuwende van deze oplossing zit hem in de combinatie van een aantal eigenschappen. Zo is het systeem bestemd voor consumenten waardoor decentrale waterzuivering plaats kan vinden. Daarnaast is een onderscheidend aspect dat het bedrijf een garantie geeft op veilig, gezuiverd drinkwater. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vernuftige toepassing van zuiveringstechnieken en intelligente besturing. Een bijkomend voordeel daarvan is dat de oplossing relatief simpel en toegankelijk (‘plug en play’) is voor de consument.
Het moge duidelijk zijn dat de oplossing van de startup uit Ulft gericht is op het adresseren van het maatschappelijke vraagstuk van watertekort. Naar verluidt wordt dit in een toekomst een nog meer prangend vraagstuk. De oplossing maakt het mogelijk om mensen meer zelfvoorzienend te maken wat betreft drinkwater. Dit heeft bijvoorbeeld voordelen voor gebieden waar er geen tot nauwelijks infrastructuur is voor drinkwater, zoals in de vorm van drinkwaterleidingen. Een bijkomend voordeel is dat de capaciteitsbeslag voor bestaande waterinfrastructuur tevens afneemt door de oplossing. Door het opvangen van regenwater in een grote bak komt immers minder hemelwater direct in het riool terecht. Doordat de oplossing ook afwater kan zuiveren kan er tot op zekere hoogte zelfs een circulaire wateromloop ontstaan op lokaal niveau.
Dit jaar zijn de eerste exemplaren van de oplossing geplaatst. Het bedrijf zit nu in de transitie van de pilot- naar de opschaalfase.

Achterhoeks Inspiratie Festival

Donderdag 5 september 2019 organiseert 8RHK ambassadeurs het eerste Achterhoeks Inspiratie Festival!
Iedereen met hart voor de Achterhoek is welkom, dus nodig ook je vrienden, familie, collega’s uit.
Het festival vindt plaats bij de Heikamp in Ruurlo van 16:00 tot 20:00 uur.

Het festival gaat over ‘De Achterhoek van de toekomst’.
De Achterhoek staat bol van de inspiratie.
Hoe werken, leren, wonen, reizen Achterhoekers in de toekomst? Hoe ziet onze zorg eruit? Hoe gaan we om met energie en afval?

Op verschillende pleinen zie je projecten, initiatieven en bedrijven die een bijdrage leveren aan het realiseren van Visie 2030 en die inspirerend zijn voor de Achterhoek.

Wat is er nog meer?
Inspirerende sprekers
Ideeën Pitch
Ontmoet & Groet
Achterhoek Spreekt
Video challenge
Straattheater Muziek
Foodtrucks

Wij willen je graag inspireren en geïnspireerd worden!
Komt je ook? Aanmelden kan hier

Maak het mee op het Achterhoeks Inspiratie Festival. Voor en door Achterhoekers.

Achterhoekse bedrijven op reis naar Shanghai

12 Achterhoekse ondernemers zijn op studiereis naar Shanghai.
Shanghai telt meer dan twintig miljoen inwoners en is het financiële centrum van China.

In de afgelopen jaren probeert de Chinese regering Shanghai steeds meer open te stellen voor buitenlandse ondernemers. Ondernemingen op het gebied van hightech, medische apparatuur en duurzame energie moeten de rol van economische motor overnemen van de aanwezige zware industrie.

Tijdens deze reis bezoeken de ondernemers bedrijven uit de maakindustrie, leren zij over duurzaamheidsprojecten en staan ze stil bij de grote verschillen tussen de Chinese en de westerse zakelijke cultuur.

Om de Smart Industry in de Achterhoek deze week op de kaart te zetten in China is de onderstaande video gemaakt. Deze video laat zien wat wij in de Achterhoek maken en kunnen!

Grootschalige productie kunstmestvervangers uit dierlijke mest

Het grootschalig produceren van een kunstmestvervanger uit dierlijke mest is praktijkrijp. Groot Zevert Vergisting uit Beltrum heeft eind januari een productielijn in gebruik genomen die komend jaar 75 melkveehouders in de Achterhoek van de Groene Weide Meststof gaat voorzien.

Door de productie van biogas draagt Groot Zevert bij aan de reductie van Co2. De hoeveelheid geproduceerd gas is gelijk aan het gebruik van 8000 woningen per jaar. Dit resulteert in een Co2 reductie van 11.000 ton per jaar. Op basis van Co2 uitstoot resulteert dit in een besparing van 3,5 miljoen liter gasolie.

Veeteelt maakte een video van het productieproces van de kunstmestvervanger. Deze komt tot stand door digestaat uit de mestvergister te raffineren. Naast de Groene Weide Meststof zorgt dit voor 50 tot 60 procent schoon water en een dikke fractie.

Video met Engelse ondertiteling (Video includes English subtitles)

 

Bron: Veeteelt

Materialenmarktplaats: ‘afval’ van de één is grondstof voor de ander

Winterswijk – Met het project ‘Materialenmarktplaats’ willen de Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie van Regio De Achterhoek, Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) en de gemeente Winterswijk hergebruik van bouwmaterialen bevorderen. Dit duurzaamheidsproject start met een inventarisatie van afval, reststromen en restcapaciteit van bedrijven op bedrijventerrein Vèèneslat-Noord en Vèèneslat-Zuid en Misterweg in Winterswijk.

Afval is grondstof
Afval van het ene bedrijf, kan een grondstof voor een ander bedrijf zijn. Het doel van de Materialenmarktplaats is om vraag en aanbod van grondstoffen bij elkaar te brengen. “We willen via de Materialenmarktplaats beschikbare machinecapaciteiten en reststromen delen”, aldus Willy Smit van Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie van Achterhoek ambassadeurs. “Op deze wijze kunnen we lokaal verspilling voorkomen en betere benutting van goederen en middelen bevorderen.”
Initiatiefnemer OWIN is van plan deze Materialenmarktplaats samen met Kringloop-Aktief/Rouwmaat Recycling op te zetten in de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre.

Circulaire economie
De Materialenmarktplaats draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie, waarbij reststoffen weer opnieuw worden gebruikt en zuinig wordt omgegaan met energie. “Dit is een prachtig initiatief! Het verbindt vraag en aanbod van grondstoffen met elkaar en draagt op deze wijze concreet bij aan een economisch vitale en duurzame samenleving.” zegt wethouder Tineke Zomer van gemeente Winterswijk.

Initiatief en uitvoering
Maud Schut (17) en Noelle de Jong (17) zijn twee studenten uit het eindexamenjaar van het Gerrit Komrij College. Zij nemen tussen 29 mei en 21 juni interviews af bij de bedrijven om zo te inventariseren of bedrijven mee willen doen aan de Materialenmarktplaats. Beide studenten zijn tijdens hun laatste schoolperiode betrokken geweest bij het verduurzamen van onze regio. Maud heeft met haar profielwerkstuk zelfs de eerste prijs gewonnen in een landelijke wedstrijd voor profielwerkstukken. Daarnaast zijn zij ook betrokken bij de Energietafel Winterswijk en bij het OWIN project Winterswijk Onderneemt Duurzaam.

Achterhoek/Winterswijk bij bezoek Koningshuis aan Mecklenburg-Vorpommern

De gemeente Winterswijk en andere collega’s van 8RHoek Ambassadeurs en de EUREGIO hebben deelgenomen aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima op 21 en 22 mei in Bollewick (Mecklenburg-Vorpommern). Doel was een uitwisseling over vitaal platteland-beleid.

Wat er zoal aan bod kwam: De uitdagingen waar de Achterhoek voor staat, de kansen die het LoRa netwerk biedt voor het landelijk gebied, en ervaringen met de nieuwe WINVRED app over toerisme. Voorts een toelichting over de Electrokar die het voor oudere bewoners mogelijk maakt om langer mobiel te blijven, een uitleg over de aanpak van dorpsinitiatieven in kleine kernen en een workshop over ‘Leisure leefstijlen’.

“Het is het mooi te constateren dat de Achterhoek en Mecklenburg samen voor dezelfde uitdagingen staan op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en leefbaarheid. Ook al is er in de Duitse regio veel meer ruimte beschikbaar. Juist door een overheid die durfde mee te investeren, is er bijvoorbeeld een installatie die heel Bollewick van eigen opgewekte energie voorziet”, aldus burgemeester Joris Bengevoord.

De uitwisseling was zo geslaagd dat er volgend jaar een delegatie uit Mecklenburg-Vorpommern op bezoek komt in de Achterhoek.

Foto: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima op staatsbezoek in Bollewick. Links Minister van Landbouw en Milieu dr. Till Backhaus, Deelstaatpremier Manuela Schwesig en rechts van de Koning burgemeester Bertold Meyer van Bollewick.

De Achterhoek op doek

Op de foto met de Achterhoek

“De weelderige bloemenbos verwijst naar de groei en bloei in de Achterhoek.” Het is het eerste dat opvalt in het stilleven dat kunstenaar Louise te Poele maakte voor het Achterhoeks Lentediner. Kamerleden lieten zich er vorige week graag mee portretteren. Vanaf vandaag hangt het stilleven bij de Steck, thuisbasis van de Achterhoek ambassadeurs.

Louise te Poele is beeldend kunstenaar, opgegroeid in Winterswijk, woont en werkt in Arnhem en maakte het stilleven in opdracht van Achterhoek ambassadeurs. Louise: “Als je goed kijkt zie je dat er van alles beweegt en borrelt tussen het groen. Er zijn slangetjes en scheikundige artefacten te zien. De mix staat symbool voor nieuwe duurzame  innovaties die goed samen kunnen gaan met het groen. Een voorbeeld daarvan is het prijswinnende koeientoilet, de gele vloeistof in het stilleven verbeeld deze innovatie. Ook vallen de handjes op. Die staan voor samen de handen uit de mouwen steken en er wat van maken; de nieuwe maakindustrie. En er zijn houten mannetjes aan het werk in ‘t stilleven, zij staan voor modern noaberschap, er voor elkaar zijn en samenwerken aan de toekomst. De bodem van het stilleven is goud en verwijst naar de gulden bodem van de Achterhoek waaruit van allerlei moois kan ontspruiten.” Wat ook opvalt is dat het stilleven gevuld is met symboliek. Louise: “De wortels staan voor de Achterhoekse nuchterheid en de vleugels, die kan de Achterhoek uitslaan om tot grote hoogtes te stijgen.”Ook zitten er verwijzingen in naar de gemeenten die samen de Achterhoek maken. Louise licht toe: “Het lucifer doosje  staat symbool voor het vuur. Vroeger legde het vuur Doetinchem plat, maar nu staat het symbool voor kracht. Omdat er heel wat power voor nodig is om alles van de grond te krijgen in de Achterhoek. En natuurlijk valt de Achterhoekse vlag op, het symbool dat de regio verbindt en sterker maakt!”

Ook op de foto met de Achterhoek?
Heeft u interesse om zelf met het stilleven te gaan of een afbeelding ervan te gebruiken? Laat het ons weten via info@8rhk.nl

Meer info over het werk van beeldend kunstenaar Louise te Poele staat hier

Veel waardering tijdens Achterhoeks Lentediner

Succesvol Achterhoek Lentediner

Inmiddels is het een bekende traditie: het Achterhoeks Lentediner. Voor de achtste keer op rij georganiseerd voor Haagse politici door Achterhoek ambassadeurs.

 Ruim twintig Kamerleden en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat namen deel aan het Lentediner. Een afvaardiging van ondernemers, maatschappe­lijke organisaties en bestuurders vanuit de Achterhoek en provincie Gelderland trokken naar Nieuwspoort (Den Haag) om de politici te vertellen wat de Achterhoek de rest van Nederland kan bieden en wat onze regio nodig heeft om ook in de toekomst te bloeien. Na het welkomstwoord door Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk en lid DB Achterhoek ambassadeurs, complimenteerde CdK John Berends de Achterhoek: “Jullie zetten niet alleen de Achterhoek, maar de hele provincie Gelderland op de kaart.”

Thema van het Lentediner 2019 is “de Achterhoek biedt de ruimte’, vrij vertaald naar de Visie Achterhoek 2030 die de Achterhoek Raad onlangs vaststelde. Mirjam Koster, voorzitter CvB Graafschap College en lid Achterhoek Board: “De Achterhoekers weten van aanpakken, dat zie je aan onze  mooie bedrijven. Om onze economie bloeiend te houden hebben we hard mensen nodig. En we hebben de ruimte” Tijdens het diner gaf ondernemer Jurgen Rutgers een krachtig pleidooi om de verbreding van de A12 te versnellen: “Help ons versneld de A12 te verbreden, voor een betere aansluiting van Nederland op de Achterhoek.

Drie ondernemers uit de Achterhoek vertelden hoe zij innovatief werken. Joël Nijenhuis van Varex Imaging vertelde over de techniek die zij ontwikkelden voor het beter comprimeren van een borst tijdens het maken van een mammogram. Henk Hanskamp van Hanskamp werkt aan een koeientoilet; een revolutionair systeem dat het ammoniakprobleem in de melkveesector kan oplossen. En Ton van Hecke van D2D Water Solutions vertelde hoe je met hun Drop2Drink-unit  regenwater in een stap omzet naar veilig drinkwater.

Afsluitend was het woord aan staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat: “U beschikt over een aantal waardevolle zaken: u heeft bewezen van grote innovatieve waarde te zijn, u werkt samen en u bent praktisch. Ik heb groot vertrouwen in uw regio.” Tussen de interviews door was er volop gelegenheid voor de Kamerleden en Achterhoekse delegatie om met elkaar in gesprek te gaan.

   

Een nieuwe HAN Solarboat op komst!

Na velen jaren onvergetelijke en succesvolle races te hebben beleefd met de Photon, vond het team uit Doetinchem dat het tijd werd voor een nieuwe solar boat. De eerste stappen naar een betere, lichtere en daardoor snellere solar boat zijn gezet. Het team is er klaar voor, de uitdaging kan beginnen!

Vliegen over water

De drive voor het bouwen van de nieuwe solar boat heeft te maken met een grote ontwikkeling in de watersport wereld, namelijk het gebruik van draagvleugels (hydrofoils). Op advies van partnerbedrijf QConcepts is het team gaan kijken naar de mogelijkheden om vleugels toe te passen bij de solar boat. De vleugels zorgen ervoor dat de romp uit het water getild wordt, waardoor de boot gaat ‘vliegen’. Het resultaat is een weerstandsafname en dus een toename van de snelheid. De huidige boot, de Photon, heeft testvluchten gemaakt met draagvleugels (zie afbeelding hieronder), toch bleek het niet optimaal om deze op lange termijn toe te passen. De Photon heeft het team talloze geweldige ervaringen bezorgd, maar het  wordt tijd voor verandering. Dus op naar een nieuwe solar boat!

De uitdaging aan!

QConcepts zal de nodige expertise en faciliteiten bieden die het team zoekt. Samen zullen zij de high tech draagvleugels op perfectie ontwerpen en bouwen. Het bedrijf uit Doetinchem is gespecialiseerd in het toepassen van composietmaterialen en heeft de benodigde expertise op het gebied van draagvleugels. Een perfect voorbeeld hiervan is de Flo1 zeilboot. Momenteel geeft QConcepts ook ondersteuning met het maken van een passend design voor de nieuwe solar boat. Binnenkort begint het echte werk, namelijk de bouw van de solar boat. De nieuwe boot zal veel lichter en efficiënter zijn dan de huidige Photon. Een uitdaging die het team met veel enthousiasme op zich neemt.

“Perfection is the child of time”

De bouw van de nieuwe solar boat betekent dat het team de meeste races van dit seizoen zal moeten missen. Er wordt wel gestreefd om de laatste race van het seizoen te halen, namelijk die van Solar Sport One op 6 en 7 september. De precieze locatie van deze race is nog onbekend! De motivatie om de race te halen is groter dan ooit tevoren. Toch zal het harde werk van het HAN Solarboatteam dit seizoen op de werkplaats voorvallen!

Blijf up-to-date over de ontwikkelingen van de nieuwe solar boat, bezoek de website www.hansolarboat.nl. Er zijn ook nieuwe  stagevacatures beschikbaar voor studenten met de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Marketing & Communicatie! Het team zoekt enthousiaste en getalenteerde stagiair(e)s die het team per september komen versterken.

Achterhoek Visie 2030

De Achterhoek Visie 2030 is vastgesteld. De Visie 2030 geeft aan waar de Thematafels, Achterhoek Board en Achterhoek Raad de komende jaren samen hun energie op richten.

Het is ons kompas om de Achterhoek het econo­misch sterke, innovatieve, sociale, prachtige en eigenwijze gebied te laten blijven dat het is. De visie in een notendop:

De prach­tige woon- en werkomgeving, de bloeiende en innovatieve economie en de cultuur van samenwerken en vertrouwen maken van de Achterhoek een uniek gebied met een grote potentie voor ontwik­keling. De potentie zien we in de versterking en verbreding van de Achterhoek als open innovatiesys­teem, de ruimte voor experimen­teren en in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving zoals de woningen, het buitengebied en de bereikbaarheid.

We gaan samen aan de slag om projecten uit te voeren die bijdragen aan het realiseren van de visie en gaan lobbyen waar nodig.
Iedereen kan hier aan bijdragen. Kijk hier hoe we dat doen.

Meer informatie?

Neem contact op met Wilma Stortelder, (0314) 321242 of 06-38066515