Achterhoek Raad 23 september

Komende maandag 23 september vergadert de Achterhoek Raad van 19.30 tot 22.00 (inloop vanaf 19.00 uur).
Locatie is de DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 in Ulft.

De vergaderstukken vindt u hier.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Gedeputeerde Kerris bezoekt Achterhoek

Op vrijdag 13 september bezocht gedeputeerde Peter Kerris, van de provincie Gelderland, Varsseveld. Hij reikte een prijs uit aan de firma Van Raam. Én maakte kennis met de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt, die ressorteert onder de Achterhoek Board.

De prijs, de European Entrepreneurial Region Award, heeft Europa aan Gelderland gegeven. Vanwege haar uitstekende ondersteuningsstructuur aan ondernemers, startups en groeiers, de innovatieve financiële instrumenten om de economie te stimuleren en de goede samenwerking met verschillende partners in onderwijs en bedrijfsleven. Gelderland mag zich in 2019 de meest ondernemende regio van Europa noemen. Elke week gaat een gemeente op bezoek bij een bedrijf om namens de provincie Gelderland een “Dankjewel Taart” te brengen en de ondernemer te bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de Gelderse economie.

Goed voorbeeld van innovatieve maakindustrie

Voor de gemeente Oude IJsselstreek geldt dat Van Raam een voorbeeld is van de sterk aanwezige innovatieve maakindustrie. Het sociaal maatschappelijk betrokken bedrijf dat speciaal aangepaste fietsen maakt, kenmerkt zich door veel innovatie. Onlangs heeft het bedrijf een nieuwe fabriek op Hofskamp Oost in Varsseveld gebouwd, die vrijwel energieneutraal is.

Innovatieregio

Na de uitreiking van de prijs maakte gedeputeerde Kerris kennis met de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt. De thematafel is onderdeel van de regionale samenwerking in de Achterhoek waar ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden samenwerken aan een vitale regio. En dat betekent onder meer een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Belangrijk speerpunt van de thematafel is dat de  jeugd kennis maakt met techniek en zorg, zodat er op termijn voldoende gekwalificeerde mensen voor de Achterhoekse arbeidsmarkt zijn.

Achterhoek Inspiratie Festival

Donderdag 5 september waren ruim 500 Achterhoekers op het Achterhoek Inspiratie Festival bij de Heikamp in Ruurlo.

De nieuwe samenwerking van de 8rhk ambassadeurs bestaat nu een jaar en er zijn al heel wat innovatieve projecten opgestart. Op het Festival was een aantal van deze projecten te zien. Op het hoofdpodium werden de bezoekers meegenomen in nieuwe trends en ontwikkelingen en stelden de jongeren van de Achterban zich voor. Als afsluiter verbeeldde een zandtekenaar de toekomst van de Achterhoek.

De sfeer was gemoedelijk en dat zorgde voor leuke gesprekken bij Ontmoet & Groet. Onder het genot van een drankje en een hapje konden de bezoekers speeddaten met burgemeesters, initiatiefnemers en directeuren uit de Achterhoek.

Bekijk de foto’s en de video (van Regio8) en geniet na van een geslaagde eerste editie van het Achterhoek Inspiratie Festival.

Lees hier het artikel van Achterhoek Nieuws

 

 

 

Raadhuisstraat is vanaf 9 september niet bereikbaar

Vanaf 9 september zijn er wegwerkzaamheden aan de Raadhuisstraat afgesloten.

Je kunt de parkeerplaats van De Steck bereiken via de Plantsoenstraat, voor Domino’s rechts af slaan

Reconstructie Rozengaardseweg en Raadhuisstraat.

Koningin Máxima op bezoek bij Groot Zevert in Beltrum

Koningin Máxima heeft op 4 september 2019 bij Groot Zevert in Beltrum de eerste Groene Mineralen Centrale van Nederland geopend. Groot Zevert is een voorbeeld voor de circulaire landbouw.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding door het bedrijf en ging aansluitend in gesprek met betrokkenen tijdens  twee tafelgesprekken. Mark Boumans nam als voorzitter van 8rhk ambassadeurs deel aan de tafelgesprekken.

De Groene Mineralen Centrale haalt naast schoon water ook biogas, bodemverbeteraar, fosfaat en een vloeibare stikstof- en kalimeststof uit mest. De centrale levert zo grondstoffen en pakt tegelijk het overschot aan meststoffen aan. De mest komt van agrarische bedrijven uit de regio en organische restproducten van de voedselverwerkende industrie.

Meer weten over de Groene Mineralen Centrale: bekijk hier de film

Lees hier het officiële persbericht.

‘Maak kennis met René Buiting, onze nieuwe programmaregisseur Smart werken & Innovatie’.

Mijn naam is René Buiting. Ik ben 31 jaar geleden geboren in de officieuze hoofdstad van de Achterhoek; Doetinchem. Nadat ik tijdens mijn rechtenstudie en begin van mijn carrière in Nijmegen heb gewoond, ben ik vier jaar geleden weer teruggekomen naar mijn roots. Hier woon ik nu samen met mijn vriendin Marga. Naast mijn werk is de kans groot dat je mij tegenkomt in de Grutstraat of op de Vijverberg. Ik ga daarnaast graag op reis en volg het voetbal op voet.

Na mijn rechtenstudie ben ik terechtgekomen bij Rabobank Graafschap te Doetinchem. Ik heb hier verschillende adviserende en ook commerciële functies gehad. Na 4,5 jaar Rabobank heb ik vorig jaar de overstap gemaakt naar EIFFEL. Bij deze consultancy dienstverlener ben ik het afgelopen jaar business manager (aanspreekpunt in breedste zin van het woord) geweest voor een aantal klanten binnen de Rijksoverheid.
De wens om  iets bij te dragen aan de maatschappij en te werken in mijn eigen regio hebben ervoor gezorgd dat ik medio september mag starten bij 8RHK ambassadeurs als programmaregisseur Smart werken & Innovatie.

Ik kijk er naar uit om veel nieuwe mensen te leren kennen en mij in te zetten voor de Achterhoek. Tot snel!

Achterhoek Inspiratie Festival VOL=VOL

De Achterhoek staat bol van inspiratie voor de toekomst. Op 5 september organiseert 8RHK ambassadeurs het Achterhoek Inspiratie Festival bij de Heikamp in Ruurlo. Iedereen met hart voor de Achterhoek is welkom! Al ruim 450 mensen hebben zich aangemeld. Komt u ook? Aanmelden is noodzakelijk en kan hier.

PROGRAMMA

Bekijk het tijdschema en het programma hier

FOUNTAINHEADS
In hoog tempo en met humor nemen de Fountainheads je mee in de wereld van innovaties en ontwikkelingen. Met hun Wake Up Call dagen ze je uit!

THEMAPLEINEN
Kijk en beleef Achterhoekse innovaties op de Themapleinen. Laat een cobot een selfie van je maken. Ontdek het onderwijs van de toekomst. Een 3D printer voor 100 euro, kan dat?

DE ACHTERBAN
De Achterhoek oud en stoffig? Dacht het niet! Een groep jongeren met hart voor de Achterhoek slaat een brug tussen Achterhoek Board, Thematafels en hun eigen leeftijdgenoten. Hun act is nog geheim!

ONTMOET & GROET
Altijd al willen spreken met je burgemeester, leden van de Achterhoek Board en Achterhoek Raad of met Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap? Kom speeddaten!

EN VERDER: ACHTERHOEK SPREEKT STRAAT – MUZIEK – THEATER DOOR ESTINEA – ZANDKUNST -DRANKJES & HAPJES

Kom je ook? Aanmelden is noodzakelijk en kan hier.

Achterhoek Inspiratie Festival
5 september 2019 van 16.00 – 20.00 uur
De Heikamp, Hengeloseweg 2 in Ruurlo

Koningin Máxima opent eerste Groene Mineralen Centrale

Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagmiddag 4 september de eerste Groene Mineralen Centrale in Beltrum. De centrale is een voorbeeld van kringlooplandbouw in de regio. Het is een initiatief van familiebedrijf Groot Zevert Vergisting en een project van de 8RHK Thematafel Circulaire economie en Energietransitie.

De Groene Mineralen Centrale is de eerste centrale in Nederland waar dierlijke mest en andere organische reststromen succesvol wordt gescheiden in een kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon water. De kunstmestvervanger is een vloeibare meststof met daarin alle voor de gewassen benodigde mineralen. Boeren uit de regio nemen de kunstmestvervanger en bodemverbeteraar af van de Groene Mineralen Centrale. Alle gebruikte mest en organische reststromen zijn afkomstig uit de regio zelf. In dertig tot veertig dagen wordt de mest in biogasinstallaties vergist. Het gewonnen biogas wordt onder meer door de centrale zelf gebruikt als brandstof.

Na de opening krijgt Koningin Máxima een rondleiding en spreekt zij met diverse betrokkenen over de werking en de totstandkoming van de Groene Minerale Centrale.

Bron: RVD

Woningen voor jongeren en ouderen krijgen voorrang in de Achterhoek

De 8RHK-samenwerking werpt vruchten af. Op 23 juli kozen B&W van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk er unaniem voor  om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor jongeren en ouderen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden hierover eind september een besluit en kort daarna Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

De colleges willen een kwaliteitsslag maken in het woningaanbod in de Achterhoek door het vaststellen van Regionale kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. De collegebesluiten zijn het resultaat van de nieuwe, regiobrede samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties; samen 8RHK Ambassadeurs. Wethouder Ben Hiddinga, voorzitter van de Thematafel Wonen & Vastgoed namens hen: “We hebben in de Achterhoek een serieus tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen. Vooral starters hebben moeite een huis te vinden, terwijl we onze jongeren willen behouden voor de Achterhoek. Tegelijk zien we dat op dit moment het aantal huishoudens nog groeit, waardoor we meer woningen kunnen bouwen dan in eerdere prognoses. Daarmee krijgen we ruimte om juist die woningen te bouwen waar behoefte aan is. Die nieuwe woningen komen zoveel mogelijk op bestaande locaties, of in panden die al langere tijd leegstaan. Ook is er ruimte voor innovatieve woonconcepten, zoals tiny houses. We willen niet onbeperkt bouwen; de ruimte die we hebben in de Achterhoek is kostbaar en daar willen we behoedzaam mee omspringen.”

Waar moeten nieuwe woningen aan voldoen?
Er zijn drie regionale kwaliteitscriteria. Ten eerste wordt gekeken of de behoefte aan nieuwe woningen lokaal aantoonbaar is. Daarnaast komt er voorrang voor verbouw van leegstaande gebouwen, zoals kerken, scholen, kantoren en winkels naar woningen. En inbreiding (bouwen binnen de kernen) gaat voor uitbreiding.

Kwaliteitscriteria
De Regionale kwaliteitscriteria woningbouw Achterhoek gelden voor nieuwe woningbouwplannen. De regionale criteria vormen de basis, daarnaast kunnen gemeenten aanvullende lokale criteria opstellen. Veel gemeenten sturen ook nu al op kwaliteit en kunnen zo direct aansluiten bij de nieuwe regionale criteria. Het vaststellen van de kwaliteitscriteria is een belangrijke en logische vervolgstap op de ingeslagen koers van kwaliteitsverbetering.

Tekort aanpakken
Door te bouwen naar behoefte wordt het tekort aan woningen voor jongeren en ouderen op de Achterhoekse woningmarkt aangepakt. Ook het focussen op het verduurzamen en waar nodig aanpassen van de bestaande woningen past in deze regiobrede aanpak.Na het besluit van de provincie Gelderland kunnen de gemeenten aan de slag met de regionale kwaliteitscriteria.

Lees ook het artikel in De Gelderlander

Jongeren aan het woord: De Achterban nodigt uit!

Het probleem van wegtrekkende jongeren en daarmee een tekort aan jong talent in de regio is een ‘hot item’ in de Achterhoek. Wij, ‘de Achterban’, zijn een groep van ca twintig jongeren tussen de 20 en 30 jaar die een hart hebben voor de Achterhoek! Onze kracht is dat wij weten wat jongeren willen op het gebied van wonen, werken en leven. We willen dat jongeren via ons netwerk een stem hebben bij beslissingen over onderwerpen die hen raken. Dit doen we door een brug te slaan tussen leden van de Achterhoek Board, Thematafels en ‘de Achterban’.

Wij houden daarom eens in de twee maanden een pizzasessie en pitchen daarbij onze ideeën. We gaan natuurlijk graag in gesprek over vragen en dilemma’s waar de Board en de Thematafels een antwoord op zoeken.

Interesse om als Thematafel aan te sluiten bij een pizzasessie? Stuur een mail naar achterbanachterhoek@gmail.com

Ben je jong en wil je ook aansluiten bij de Achterban?
Word lid van de Facebookgroep en blijf op de hoogte van alle activiteiten!