Minister Ollongren: in de Achterhoek pakken ze door

De minister is positief over de aanpak van de Achterhoek. Tijdens haar werkbezoek is ze eerst bij BINX Smartility in Groenlo. Het bedrijf laat zien hoe ze met nieuwe technologie slim en efficiënt bouwen en hoe ze jong talent aantrekken. In Beltrum vertellen initiatiefnemers over bouwprojecten om  jongeren en ouderen in eigen dorp te laten wonen. Op weg naar de Achterhoek was minister Ollongren te horen bij BNR Nieuwsradio: “Wat ze in de Achterhoek doen is doorpakken; investeren in onderwijs en investeren in wonen. Doorpakken zodat de Achterhoek verder kan.”
Ook Bas Hommelink uit Beltrum, de directeur van Binx Smartility en Joris Bengevoord, vice voorzitter van Regio Achterhoek, te horen op BNR Nieuwsradio. Zij praten over de ambities van de Achterhoek en over de aanpak van wonen, werk en leven in de Achterhoek. Alle interviews zijn te horen via de onderstaande links:

https://www.bnr.nl/player/archief/20181129083600300

https://www.bnr.nl/player/archief/20181129072200300

https://www.bnr.nl/player/archief/20181129094050300

Lees en bekijk meer over het bezoek bij omroep Gelderland en bij Regio8 

Achterhoek maakt werk van circulaire economie

Mineralenverwerker-met-lef Groot Zevert en innovatieve bouwer van wateroplossingen Nijhuis Industries ontwikkelen uniek concept voor landbouw zonder reguliere kunstmest. De Achterhoek is pilotregio. Resultaat: forse winst voor het milieu én kostenbesparing. Het project is rijp voor opschaling. Lees meer over Kunstmestvrije Achterhoek.

 

Achterhoek krijgt 20 miljoen via Regio Deal

Het Rijk honoreert de Achterhoek met € 20 miljoen. Daarmee krijgt de regio een mooi bedrag waarmee een goede start kan worden gemaakt met de Achterhoek Agenda2030. Het voorstel van de Achterhoek is een van de twaalf die door het Rijk zijn gehonoreerd (van in totaal 88 regio’s die voorstellen voor de Regio Deal hebben ingediend).

Bekijk de Doelenboom Regio Deal Achterhoek

“Wij zijn blij met de honorering van het Rijk. Het betekent dat het Rijk de omvang van onze opgaaf en onze aanpak ziet en honoreert. We stellen de toekenning door het Rijk dan ook zeer op prijs,” aldus een tevreden Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board. “Natuurlijk hadden we gehoopt op de volledige aanvraag van € 40 miljoen, maar dit is natuurlijk een ongelooflijk groot bedrag en het Rijk waardeert ons voorstel. Het is een substantieel bedrag waarmee we de hoognodige versnelling kunnen maken om onze werkgelegenheid en onze leefbaarheid op een goed peil te houden. We verdienen dit als Achterhoek omdat we een goed verhaal hebben en omdat we er klaar voor zijn. Niet op de laatste plaats omdat overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek sterk zijn in samenwerken. Juist daardoor kunnen we sneller stappen maken. We zijn het gewend, we zijn er op ingericht en we hebben daardoor bestuurlijke en praktische slagkracht.”

Goed verhaal
Het aantal inwoners van de Achterhoek daalt de komende decennia, het aantal ouderen stijgt en de beroepsbevolking neemt in snel tempo af. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt. Tegelijk zijn er opgaven op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit. Hoe houdt de Achterhoek het werk-, woon- en leefklimaat op peil? Het verhaal van de Achterhoek, zoals ook verwoord in het voorstel voor de Regio Deal, is helder en bestaat uit een driesporen-aanpak:

1.     SMART ECONOMY: we versterken de economische kracht van de regio door groei van de arbeidsproductiviteit en economische toegevoegde waarde met 2% per jaar (stijging BRP met 20% in 10 jaar).

2.     SMART LIVING: inwoners geven in het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek een score van 7,8 aan de leefbaarheid in de regio (= hoger dan het landelijk gemiddelde). We willen deze score behouden.

3.     SMART GOVERNANCE: De nieuwe, brede regionale samenwerkingsstructuur geeft focus, sturing en slagkracht en zorgt voor een breed draagvlak voor onze aanpak. Die aanpak is drie-O breed (overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties), grensoverschrijdend (optrekken met buurregio’s in Duitsland) en als het even kan in samenspraak met inwoners.

De komende periode gebruiken we om samen met het Rijk, de provincie Gelderland en alle partners in de Achterhoek de inhoud van de Regio Deal verder uit te werken.

 

Kamerleden waarderen Achterhoek in Beweging

“Een bijzonder welkom aan de Achterhoek”, zo sprak Helma Lodders als voorzitter van de commissie VWS de sterke vertegenwoordiging vanuit de Achterhoek bij het wetgevingsdebat Sport en bewegen toe: Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging, wethouders Ilse Saris, Marijke van Haaren en Bart Porskamp en Dorien van der Meer van Regio Achterhoek. De Achterhoek werd tijdens het debat op maandag 21 november zo’n 21 keer genoemd. En belangrijker nog, er kwam een motie. Hanke Bruins-Slot (CDA), die eerder dit jaar op werkbezoek in de Achterhoek was, verzoekt de regering samen met de regionale voorbeeldregio’s waaronder de Achterhoek, te onderzoeken welke experimenteerruimte nodig is en geboden kan worden om ook van regionale Sportakkoorden een succes te maken. Zie de motie.

Bruins-Slot ziet dat met Achterhoek in Beweging zorg, onderwijs, bedrijfsleven, sportverenigingen en gemeenten de handen ineenslaan. Zo wordt de druk die in het verenigingsleven bestaat om mensen aan te trekken ondervangen. Heerema (VVD) onderschrijft dit en merkt op dat het Gelders Sportakkoord er eerder was dan het nationale akkoord. Hij ziet graag dat regionale aspecten, zoals bevolkingskrimp, ook betrokken worden bij de uitwerking. ‘Krimp zou een heel goede kans zijn in die regio om sport wat meer naar voren te halen en ook om ervoor te zorgen dat andere ministeries bij het Sportakkoord betrokken kunnen worden. Ik denk dat het daar zeker een rol kan spelen, met name om dit Sportakkoord te verbreden.’

Prachtig én praktisch
Bruins-Slot merkt op dat Achterhoek in Beweging als voorloper tegen uitdagingen aanloopt. Op  vragen van het CDA-Kamerlid zegt Bruins: ‘Ik vind het een prachtig voorbeeld van regionale samenwerking. De regio heeft het een paar maanden geleden bij ons gepresenteerd. Ik vind dat ze het heel praktisch opzetten in de Achterhoek. Als het kan dienen als een voorbeeld, zonder het tot een blauwdruk te maken, dan lijkt mij dat heel goed. Wij spreken er met warme woorden over en ik weet zeker dat de regio bereid is om het uit te dragen naar andere provincies. Daarnaast is gevraagd om ondersteuning bij het verzamelen en analyseren van data. We hebben een groot instituut, het RIVM, dat dit heel goed zou kunnen doen. Dat moet een beetje praktisch. Dit is geen gratis cheque. Laten we kijken wat we bijvoorbeeld via Sport Data Valley kunnen doen. Dat was al een initiatief om op een zeker metaniveau sportdata in Nederland bij elkaar te halen. Als dat behulpzaam kan zijn en als het RIVM behulpzaam kan zijn, dan graag. Er is gevraagd om experimenteerruimte. Met het Nationaal Sportakkoord heb ik niet beoogd om iets te maken waarin je ‘Nederland’ kunt vervangen door ‘Achterhoek’ waarmee je vervolgens het Achterhoeks Sportakkoord zou hebben. Zo is het beslist niet. Ik vind juist dat er lokale en regionale initiatieven in thuishoren. Aan het begin van mijn betoog heb ik gezegd dat er niet oneindig, maar wel een stukje budget voor is. Er is experimenteerruimte, alles naar de maat en schaal. Dat moet gewoon mogelijk zijn.”

Brede steun
Lisa Westerveld (GL) die geboren en getogen is in de regio, draagt het initiatief een warm hart toe. Ze refereert in haar betoog ook nog aan de Special Olympics. Corrie van Brenk (50PLUS) ziet met het initiatief kansen voor verbindingen met onder andere seniorensport. De minister beaamt dit en noemt het voorbeeld van voetbal voor ouderen boven de 65 in de Achterhoek. De motie van Bruins-Slot die mede door D66, GL en 50PLUS is ingediend, wordt 27 november in stemming gebracht. De komende tijd worden Kamerleden uitgenodigd voor een werkbezoek.
Dit debat toont aan dat juist doordat de Achterhoek zo praktisch bezig is en resultaten laat zien, ook Kamerleden ervaren wat regionale samenwerking kan opleveren.

 

Akkoord Europa: steun voor Kunstmestvrije Achterhoek

Op 20 november is een informeel akkoord bereikt over Europese meststoffenwetgeving, van groot belang voor de Achterhoek, die pilotregio is voor het sluiten van de mestkringloop. Deze wetgeving stimuleert de productie van nieuwe bemestingsproducten gemaakt van biologisch afbreekbaar afval, dierlijke mest en andere reststromen. Waardevolle nutriënten worden zo gerecycled en gaan niet verloren. Daarmee zou onder andere 30% aan fosfaatkunstmest bespaard kunnen worden.
Lees ook: Circulaire Economie, de Achterhoek maakt er werk van

Bovendien mogen deze gerecyclede meststoffen, door het opstellen van Europese normen, nu vrij verhandeld worden op de Europese markt. Organische meststoffen die worden gemaakt in EU-landen, kunnen nu zonder problemen verkocht worden aan andere Europese landen. Zo wordt de kringloop binnen de EU beter gesloten. Daarnaast wordt het gebruik van zogenaamde biostimulanten in deze wetgeving gestimuleerd. Biostimulanten zijn micro-organismen, zoals bacteriën of nematoden die de groei van planten bevorderen. Het grootste struikelblok van de onderhandelingen was het instellen van een limietwaarde voor het giftige cadmium in fosfaatkunstmest. De limiet voor cadmium in kunstmest wordt gesteld op maximaal 60mg/kg.

Jan Huitema (VVD-Europarlementariër): “Door deze nieuwe wetgeving wordt de mestkringloop beter gesloten. Hierdoor gaan waardevolle nutriënten niet verloren, besparen we energie, is de CO2-uitstoot lager en zijn we minder afhankelijk van derde landen.  Boeren willen duurzamer werken en door deze wetgeving kunnen ze nu een concrete stap zetten in de richting van het sluiten van de kringlopen. Daarnaast verlagen we de kostprijs voor de boer. Een prachtige win-win dus! Als één van de onderhandelaars ben ik trots dat het ons gelukt is een akkoord te bereiken.”

Bezoek aan Groot Zevert
Europarlementariërs Jan Huitema (foto) en Annie Schreijer-Pierik brachten 29 oktober een bezoek aan mineralenverwerker Groot Zevert in Beltrum. Daar konden ze met eigen ogen zien hoe de Achterhoek, met steun van provincie Gelderland en ministerie LNV, het project Kunstmestvrije Achterhoek op poten heeft gezet. Uniek in Nederland, met een zeer grote economische potentie en perfect passend in de ambitie voor een groene, duurzame en circulaire economie in de Achterhoek en daarbuiten. De initiatiefnemers lieten zien dat zij nieuwe regelgeving omtrent de Groene Weide Meststof nodig hebben van de EU om het project ‘groot’ te kunnen maken. De beide Europarlementariërs waren zeer positief. Jan Huitema: Ik ben ontzettend trots op dit project. Het is een groot voorbeeld voor Europa. Niemand snapt, burger-boer-NGO waarom je waardevolle dierlijke mest afvoert en kunstmest aanvoert. We moeten de mestkringloop sluiten en dit is hét instrument om dat op een goede manier te doen.”

 

 

 

 

Achterhoek Raad: buurtmaken

Maandag 12 november was de Achterhoek Raad bijeen om elkaar op informele wijze te leren kennen. De raadsleden, een aantal van hun vervangers en enkele leden van de Achterhoek Board waren daarvoor te gast bij Meilink in Borculo. Ook de werkwijze van de Achterhoek Raad kwam aan bod. Raadsleden Jan Klein Lenderink (CDA, Bronckhorst), Richard Klein Tank (PvdA, Oost Gelre), Ruud Veldkamp (CDA, Doetinchem), Guido Uland (Progressieve Partij, Aalten), Elvira Schepers (PvdA, Winterswijk), Richard de Lange (VVD, Oude IJsselstreek) en Gerard Hilhorst (CDA, Berkelland), stelden zich met een korte pitch voor.

Peter Rikken, lid van de Achterhoek Board en eigenaar/ directeur van Meilink, gaf vooraf een rondleiding en lichtte de geschiedenis van het Achterhoekse familiebedrijf toe.
De Achterhoek Raad komt op maandag 3 december om 19.30 uur weer bijeen in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Achterhoek in Maakindustrie100

Het Achterhoekse bedrijf 247TailorSteel klimt dit jaar van plek 38 naar plek 14 in de Maakindustrie100, een indrukwekkende stijging. Op de maakindustrie100 staan de honderd meest succesvolle maakbedrijven in Nederland met een omzet van minder dan 500 miljoen euro. Corporate Finance International komt dit jaar voor de zesde keer met deze lijst, die is gebaseerd op de gemiddelde score op vier criteria: hoogte van de omzet, gemiddelde omzetgroei, winstgroei en return on investment in de afgelopen vijf jaar. Ook NEDAP en Morsinkhof Rymoplast staan genoteerd in de Maakindustrie100.

Lasersnijders
247 TailorSteel is een bedrijf dat materialen als staal, koper, messing en aluminium op maat snijdt door middel van zeer geavanceerde lasers. Het bedrijf streeft naar eenvoud en maatwerk. Door toepassing van kunstmatige intelligentie en internet of things proberen zij aan de klantbehoefte te voldoen. Klanten kunnen online hun producten bestellen en binnen een minuut ligt er een offerte. Daarnaast is het mogelijk om vanaf één stuk te bestellen met de voordelen van massaproductie. Het bedrijf maakt een enorme groei door; de omzet ging van 38 miljoen in 2016 naar bijna 56 miljoen euro in 2017.

Achterhoekdag – Thematafels aan het woord

Benieuwd naar de opbrengst van de derde Achterhoekdag op 1-11-2018? De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is een kort videoverslag gemaakt.

Thematafel Circulaire economie en Energietransitie 

Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid 

Thematafel Smart Werken en Innovatie 

Thematafel de Gezondste Regio 

Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt 

Kinds duurzaam aan de slag bij PIUS X Varsselder

Basisscholen uit heel Gelderland hebben via het project ‘Mijn ideale school’!  een idee kunnen indienen over hoe je de schoolomgeving duurzaam kunt maken. Het project is een initiatief in het kader van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Tien basisscholen zijn geselecteerd; zij ontvangen een geldbedrag én de inzet van een kunstenaar. PIUS X Varsselder is als enige Achterhoekse pilotschool uitgekozen en ontvangt een bijdrage van de provincie.

PIUS X: “Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen alle kansen krijgen om op te groeien tot verantwoordelijke, creatieve mensen die zorg hebben voor elkaar en hun omgeving. Kinderen die leren creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen waar ze nu, in spel en leren, en later in de volwassen wereld voor komen te staan. Het streven naar een meer duurzame maatschappij is er daar één van.

Kinderen leren dit door ons voorbeeld maar vooral ook door spelenderwijs daarin te oefenen. Dit spel komt het best tot zijn recht in een rijke omgeving met veel `groen` : bomen, struiken,  zand, water en waar een keur aan materialen is die tijdens het spel gebruikt kunnen worden. Zo  komen kinderen tot een rijk en duurzaam spel . De fantasie wordt geprikkeld en veel vaardigheden worden  geoefend.

De omgeving van de school heeft op dat vlak al veel te bieden: Er is veel ruimte om te spelen en vlak achter de school is een kinderboerderij met een moestuin waar de kinderen regelmatig naar toe gaan. Toch zouden wij graag nog een speelobject realiseren waarin “duurzaamheid” nog beter tot zijn recht komt:
Een object dat is opgebouwd uit duurzame materialen. Voorzien van een zonnepaneeltje dat bv een tunneltje kan verlichten. Of een windmolentje dat water rondpompt, regenwater dat wordt opgevangen en (bv) een groene dakbedekking met sedumplanten.
E.e.a. zo vormgegeven dat het uitnodigt tot vele vormen van spel: rollenspelen, ontwerpen en construeren, trapkarren opladen enzovoort.
Een dergelijk object sluit ook mooi aan op andere duurzame projecten van de school , zoals de zonnepanelen op het dak, afvalscheiding en het voornemen om ouders te vragen af te zien van het gebruik van plastic zakjes, flesjes, drinkpakken enz.

Zoals gezegd: onze speelplaats is al ruim en groen. En er worden plannen ontwikkeld om deze nog groener te maken. Een duurzaam speeltoestel midden op het plein zou een geweldige aanvulling kunnen betekenen.”

Open Days 2018: verbinden en netwerken

Op 9 en 10 oktober heeft een delegatie bestaande uit Achterhoekse ondernemers en bestuurders deelgenomen aan de Open Days in Brussel; het grootste jaarlijkse evenement in Europa voor regio’s.
Met de Smarthub-bus vertrok het gezelschap naar Brussel.
Regio Achterhoek kijkt terug op een goede en vooral vruchtbare Open Days.