Achterhoek onderweg naar vernieuwd regionaal sportakkoord

Maandag 18 februari komen vele Achterhoekse partijen bij elkaar om samen na te denken hoe we met sport en bewegen de Achterhoekse inwoners gezonder kunnen maken. Om te zorgen voor brede coalities heeft Achterhoek in Beweging (AiB) het initiatief genomen voor een regionaal sportakkoord. Een akkoord dat laat zien dat vele partijen een gedeelde opgave en gedeelde kansen zien.

Achterhoek gezond houden
De Achterhoek heeft een uitstekende basis voor een gezond leven. Noaberschap, een mooie leefomgeving en een grote affiniteit met sporten, bewegen, cultuur en streekproducten kenmerken de streek. Maar ook de Achterhoek ontkomt niet aan de grote transformatievragen. Hoe kan worden geanticipeerd op deze fundamentele vragen van de toekomst? Vragen als gevolg van ontgroening, krimp, klimaat en individualisering binnen een samenleving die steeds verder technologiseert.

Samen nog gezonder
AiB bereidt een positief antwoord op de transformatievragen voor. Gericht op het voorkomen van problemen, of het op een energieke manier oplossen van vraagstukken. AiB vindt haar fundament in sporten en bewegen en kent vele samenwerkingspartners. Verbindingen zijn er al met de zorgsector, overheid, volksgezondheid, het onderwijs en ondernemers. Meer, grotere en bredere coalities zijn noodzakelijk om tot integrale oplossingen te komen. Met het bedrijfsleven, klimaatpartners en de cultuursector bijvoorbeeld. Samen is er letterlijk een wereld te winnen.

Bezoek uit de VS bij IIME

Amerika kwam vrijdag 8 februari naar de Achterhoek.IIME (Innovatie in Mobiliteit en Energie) uit Doetinchem ontving een groep Amerikaanse gasten om hen bij te praten over het Europese onderwijssysteem. Hoe werkt IIME samen met studenten? En welke innovatieve projecten initieert IIME met partner QConcepts en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)?

De Amerikaanse gasten
De zestien Amerikaanse gasten behoren tot het Community College Leadership Program van de Ferris State University (FSU) in Michigan. Een doctoraat dat wordt gegeven aan leiders van verschillende community college instellingen uit het hele land. Deze leiders doen mee aan een educatieve reis door Europa.

Het doel van de reis is om kennis op te doen over onderwijssystemen van beroepsopleidingen in andere landen. De laatste jaren heeft de groep China, Rusland en Australië bezocht. Deze keer werd nadruk gelegd op onderwijssystemen in Europa, met als focus Duitsland en Nederland.

Contact met IIME
De Amerikaanse bezoekers zijn in aanraking gekomen met IIME door de Hogeschool Rhein-Waal uit Kleve. Dit kwam mede door Shashank, een student van deze Duitse hogeschool. Hij liep tijdens de vorige periode stage bij IIME. De Hogeschool Rhein-Waal heeft een partnerschap met de State University in Michigan en gaf aan dat IIME een innovatieve aanpak heeft als het gaat om samenwerken met studenten.

De samenwerking tussen de HAN en IIME is uniek, daarom koos de Hogeschool Rhein-Waal om de grens over te gaan. Er werd interesse getoond in de samenwerking tussen IIME en de HAN en de projecten die hier uit voort vloeien.

Het bezoek
Het was gezellig druk bij IIME. Maar liefst zestien Amerikaanse gasten van de FSU en twee Duitse vertegenwoordigers van de Hogeschool Rhein-Waal namen plaats om de presentaties bij te wonen. Er werden twee presentaties gegeven, één over partnerbedrijf QConcepts en het ontstaan van IIME en de andere over de samenwerking met de HAN.

De gasten waren enthousiast en geboeid met de presentaties. Er werden hier en daar vragen gesteld over de besproken onderwerpen. Vervolgens werden de gasten uitgenodigd voor een rondleiding rondom de kantoren en de werkplaats, daar waar de innovaties van de studenten werkelijkheid worden.

Suat
Vietnamese student Suat, stagiair elektrotechniek bij IIME, liet de gasten versteld staan met zijn inspirerende toespraak. Zijn uiterste doel is namelijk om kennis op te doen in Nederland op het gebied van duurzame energie. Zo hoopt hij zijn omgeving in Vietnam te kunnen helpen met de aanwezige problematiek rondom energie. Bij IIME werkt hij aan het HAN Solarboat project om kennis op te doen over duurzame energie.

Hij gaf aan zich meer dan welkom te voelen bij IIME en dat hij dat zeer waardeert. Het is natuurlijk fijn om te weten dat de waardering van beide kanten komt. Suat is een zeer fanatieke en hardwerkende jongen en zal uiteindelijk zeker zijn doelen bereiken!

Er is afscheid genomen van de Amerikaanse gasten met lekkere stroopwafel en drop. Typisch Nederlans dus. IIME wenst haar gasten een fijne reis terug naar de Verenigde Staten. Hopelijk hebben zij veel inspiratie en nieuwe ideeën opgedaan welke toepast kunnen worden in de Verenigde Staten.

Lees ook de blog van de Amerikaanse docente Nicole Ellet-Petersen over het bezoek: Friday morning at QConcepts

 

200 ondernemers in gesprek tijdens RCT/ACT jaarevent
De maakindustrie in de Achterhoek bloeit! Dat was zeer zeker te merken op het RCT/ ACT-jaarevent op donderdag 7 februari. Zo’n 200 ondernemers kwamen samen op dit netwerkevent met als thema ‘veranderingen rond de maakindustrie’.

Arthur Jansen, namens SIKA lid van de Achterhoek Board, riep de aanwezige ondernemers op verantwoordelijkheid te nemen en zich uit te spreken over de voor hen belangrijke thema’s in de regio. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de stem van de ondernemer te laten horen voor de regionale strategische visie en beleidsbepaling. “Kijk door de ambtelijke aspecten van de Board heen, wees scherp op wat je wilt en houd vol!” aldus Jansen.

Tijdens deze avond verzorgde gedeputeerde Michiel Scheffer, samen met Marijke van Helvoort (Pioniers) en Marjolein Boezel (Van Raam) de aftrap van het ‘Pioniers in Sociale Innovatie’ project. Met dit programma wil de Provincie awareness creëren voor sociale innovatie binnen technische bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat sociale innovatie een zeer groot aandeel heeft in de groei van een onderneming. Technologische innovatie vormt slechts een klein deel, en zorgt alleen voor een succes als er draagvlak is binnen de organisatie.

Wat deze avond speciaal maakte was dat er veel verschillende generaties uit de organisaties aanwezig waren. Men ging met elkaar in gesprek over een aantal thema’s, zoals cobots, cybersecurity of inclusieve technologie. De variatie van onderwerpen en de verschillende generaties leverde waardevolle discussies, kennisdeling en verbindingen op.
Met al hun input waren het de ondernemers en vrijwilligers die het RCT/ACT-jaarevent tot een groot succes maakten.

Groot Zevert Vergisting produceert kunstmestvervangers uit dierlijke mest

Het grootschalig produceren van een kunstmestvervanger uit dierlijke mest is praktijkrijp. Groot Zevert Vergisting uit Beltrum heeft eind januari een productielijn in gebruik genomen die komend jaar 75 melkveehouders in de Achterhoek van de Groene Weide Meststof gaat voorzien.

Veeteelt maakte een video van het productieproces van de kunstmestvervanger. Deze komt tot stand door digestaat uit de mestvergister te raffineren. Naast de Groene Weide Meststof zorgt dit voor 50 tot 60 procent schoon water en een dikke fractie. Meer over bemesting is ook te lezen in de special in het eerste februarinummer van Veeteelt.

 

 

Bron: Veeteelt

Duitslandnieuws: “Achterhoek voorbeeld in robotfinanciering”
Veel mkb’ers in Nederland en Duitsland worstelen met de vraag hoe zij de robotisering in hun bedrijf kunnen financieren. Dit Nederlandse opleidingsinstituut heeft een bijzondere manier ontwikkeld waardoor een cobot toch succesvol kan worden aangeschaft.
Voor veel mkb-maakbedrijven zou een robot een deel van het productieproces kunnen overnemen. Maar het omschakelen naar deze automatisering blijkt vaak veel te duur en daardoor onbereikbaar.Anders dan een robot hoeft een zogenaamde cobot niet in een afgeschermde ruimte zijn werk te doen. De naam cobot is dan ook een samentrekking van ‘collaboratieve robot’, een robot van de medewerkers werk kan overnemen dat lichamelijk zwaar of vervelend is.Cobot wordt bereikbaar voor mkb
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON) kreeg van maakbedrijven uit Oost-Nederland de vraag of ze konden helpen bij dit automatiseringsvraagstuk, vertelt projectmanager Johan de Jonge. “De prijs van een cobot is enorm gezakt. Vijftien jaar geleden kostte het nog een ton, nu heb je voor 25.000 euro al een hele goede.”Daarmee komt de cobot in beeld voor het mkb, vertelt hij. “En je ziet bijvoorbeeld op beurzen, zoals de Hannover Messe, hele mooie exemplaren. Maar dan weet je als ondernemer nog steeds niet precies hoe je ze in jouw bedrijf kunt toepassen in het bestaande productieproces.”Het voordeel van cobots ten opzichte van robots is dat ze veel makkelijker zijn te implementeren in de productie. “Ze zijn gericht op de samenwerking met mensen”, vertelt de Jonge. “Toen de vraag onder bedrijven zo groot was, hebben wij besloten er twee aan te schaffen om ermee te experimenteren. ”Met de Cobotpool leren bedrijven samen hoe het werkt”.

Cobotpool
Hiervoor ontwikkelde CIVON het programma de Cobotpool, een pool van cobots waar diverse bedrijven gebruik van kunnen maken. “Als je meedoet, betekent dit dat medewerkers van je bedrijf samen met een paar studenten worden opgeleid om de cobot te bedienen.”Zo komen oudere werknemers weer terecht in de schoolbanken naast technische studenten. “Dat zorgt ervoor dat iedereen over dezelfde kennis beschikt. Als straks de student na zijn stage vertrekt, verdwijnt daarmee niet de kennis uit je bedrijf.”
Na het opleidingstraject van 15 weken komen de cobots samen met de studenten naar het bedrijf om te testen hoe het als beste kan worden ingezet in het productieproces. “Na deze testfase kunnen ondernemers kiezen of ze een cobot willen aanschaffen. Deelnemende bedrijven komen ook bij elkaar kijken en helpen elkaar vooruit. Zo kan kennis zich veel sneller verspreiden.”

Personeel efficiënter inzetten met behulp van een cobot
Een succesvol project vond plaats bij een producent van bevestigingshaken voor verwarmingselementen. Nadat deze gelast zijn, moet de operator van de machine de haken in een raamwerk hangen, zodat ze een laklaag krijgen. “Dit werk kan een cobot overnemen, het is voor de operator fysiek minder zwaar.” De cobot verdringt geen personeel, belooft De Jonge. “Nee, je kunt je mensen juist veel nuttiger inzetten.”Het is voor de deelnemende bedrijven niet vervelend dat andere ondernemers naar hun proces komen kijken, weet De Jonge. “Door de groei van internet is de markt opener geworden, ontwikkelingen gaan veel sneller. De tijd van de oude industrie is voorbij.

Bron: Duitslandnieuws
Michiel Scheffer brengt Ode aan de Achterhoek

De Achterhoek is mooi, innovatief en vol met kansen. Michiel Scheffer, gedeputeerde economie, innovatie, Europa bij de provincie Gelderland, heeft naar aanleiding van het jaarlijks fest van het Regionaal Centrum voor Technologie en een ode aan de Achterhoek geschreven.

“Als je denkt dat economie en duurzaamheid tegen over elkaar staan, dan is dat niet zo in de Achterhoek. Vreemd dat een regio die midden tussen Kopenhagen en Parijs, Berlijn en Londen, Helsinki en Lissabon de Achterhoek heet. Randstedelijke arrogantie van de Randstad (lid van de perifere-maritieme regio’s), terwijl de Graafschap een uitloper van Beieren is.

In Achterhoek wordt oerend hard gewerkt aan nieuwe technologie, daar worden de daken volgezet met zonnepanelen (Tenten Solar), het water wordt er gezuiverd door Nijhuis Water, de fietsen van Van Raam komen er vandaan. Zonder Achterhoek geen I-Phone, geen vrachtwagen, geen aluminium blik. In de Achterhoek komt iedereen elkaar nog tegen op het werk, want hier lopen VMBO’ers, MBO’ers en HBO’ers door elkaar. Hier geen tweedeling, maar een gemeenschap van naobers (waar vreemden welkom zijn, als ze meedoen). De Achterhoek, dat is het Rijnlands model.

Vanavond hadden we het jaarlijks fest van het Regionaal Centrum voor Technologie, onze technologiemakelaars met de pragmatische Harold Vultink en de goeroe Martin Stor. En 200 mensen aan de boerenkool, want Achterhoekers houden van netwerken, zoals ze van leerkringen houden, van samenscholen en van fietsen (zoals Otto Willemsen). En dan vergeet ik niet de Zwarte Cross.

Is het allemaal pais en vree in de Achterhoek. Nee, de droogte van de zomer van 2018 zet de akkerbouw onder druk. Er is een bodem en landbouw transitienodig: meer loofbomen, water vasthouden en andere gewassen zoals het gerst voor Distilleerderij de Bronckhorst. Maar talent vasthouden is ook een uitdaging. ROC Graafschap is van wereldklasse, maar er is plek voor en HBO locatie. Een plek als de De De Steck is een trefpunt voor onderzoekers en ontwikkelaars.

Ik hou van de Achterhoek, al was het alleen al omdat al mijn beleid daar slaagt. Maar vooral omdat het er gezellig is. D66 maakt werk van een goed klimaat, en investeert ook in de Achterhoek.”

Bron: Michiel Scheffer

Dusseldorp ISM uit Lichtenvoorde wint Nederlandse Bouwprijs 2019

Het project SUPERLOCAL van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek heeft de Nederlandse Bouwprijs 2019 gewonnen in de categorie Bouwmaterialen en -systemen. Op maandagavond 4 februari werd de prijs uitgereikt tijdens de eerste dag van de Bouwbeurs in Utrecht.

Van sloopbedrijf naar productleverancier
Binnen het project SUPERLOCAL in de wijk Bleijerheide in Kerkrade geeft Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek uit Lichtenvoorde samen met projectpartners oude flats een nieuw leven. Woningcorporatie HEEMwonen daagde de markt uit om met ideeën voor de transformatie van de flats in de wijk te komen. Wat begon met onze gedurfde visie om complete appartementen uit een flat te hijsen, is nu een innovatief vastgoedproject geworden. Met als bekroning het winnen van deze Bouwprijs. René Plaggenburg is directeur Sloop en Reststoffencentra bij Dusseldorp. Hij licht toe: “Uit ervaring weten we dat slopen al lang niet meer de beste manier is voor het omgaan met overtollig vastgoed. Tegenwoordig slopen we gebouwen circulair om de vrijkomende materiaalstromen als producten in de markt te zetten. Of om er zelfs complete nieuwe woningen van te bouwen. We zijn van sloopbedrijf productleverancier geworden. Dit project in Kerkrade is een belangrijke stap naar een circulaire economie. Een noodzakelijke stap ook, want we kunnen onze aarde niet eeuwig blijven uitputten. Deze prijs is een prachtige waardering voor het hele projectteam, iedereen heeft al een paar jaar hard gewerkt aan dit project!”

Jurycommentaar voor SUPERLOCAL
“Bij dit project is sprake van een uitzonderlijk hoge mate van hergebruik: een modulair systeem van een niet-modulaire gedachte. De jury prijst het experiment, maar merkt tegelijk op dat de opschaalbaarheid lastig is. Hier is sprake van meer dan alleen bouwmaterialen hergebruiken. De sociale aspecten, de innovatieve samenwerking, de gedeelde verantwoordelijkheden en de klankbordgroep is indrukwekkend te noemen en daarmee een sprekend voorbeeld voor de sector dat navolging verdient!”

Meer informatie over dit innovatieve vastgoedproject: www.dusseldorp.nu

Bron: Achterhoek Nieuws/Elna 

Regio Deal Achterhoek: steeds dichter bij échte start

Het startdocument voor de Regio Deal is bestuurlijk geaccordeerd op 25 januari 2019. Dat betekent dat de Achterhoek nu snel aan de slag kan met een inventarisatie van programma’s en projecten die passen binnen de kaders van het startdocument. De doelen voor ‘smart living’ en ‘smart economy’, vormen hiervoor de basis. De inventarisatie gebeurt samen met de thematafels. In overleg met provincie en Rijk wordt gekeken voor welke ambities de Regio Deal de beste kansen biedt.

Longlist en inwoners
Het is de bedoeling dat de inventarisatie een ‘longlist’ van programma’s en projecten oplevert. Vervolgens komt er een nadere prioritering met behulp van een afwegingsmatrix; niet alles past binnen de Regio Deal. Ook inwoners kunnen via het inwonerspanel Achterhoek Spreekt aangeven wat zij belangrijk vinden; dit wordt meegenomen in de afweging. Het panel start in maart.
De deal is slechts één van de financiële instrumenten om de Visie 2030 voor de Achterhoek te realiseren; de ambitie van de regio is veel breder. Programma’s of projecten die niet in de Regio Deal worden opgenomen, willen we via andere wegen realiseren.
Wat is de rol van de Achterhoek Raad? De Achterhoek Raad stelt de Visie Achterhoek2030 en bijbehorend jaarplan vast; de projecten in de Regio Deal maken hiervan onderdeel uit.

Cofinanciering
Het Rijk stelt voor de Regio Deal € 20 miljoen ter beschikking, onder de voorwaarde dat de regionale partijen minimaal eenzelfde bedrag als cofinanciering inzetten. Het zeker stellen van de cofinanciering is dus van groot belang. Binnenkort starten de gesprekken met de drie O’s om dit in kaart te brengen.
Het is de bedoeling om de definitieve Regio Deal uiterlijk 1 juni 2019 te sluiten. Namens de Achterhoek zal de Achterhoek Board de deal ondertekenen, namens het Rijk een aantal ministers en/of staatssecretarissen.

Meer informatie? Neem contact op met Léon van Horen.

 

 

 

 

 

 

Focus op passend wonen voor de Achterhoek

De Achterhoekse Thematafel Wonen en Vastgoed kiest eensgezind voor investeren in de bestaande woningen in de Achterhoek. Daar ligt de absolute prioriteit. Daarnaast wil de Thematafel ruimte blijven bieden voor nieuwbouw, in de vorm van lokaal maatwerk. Daarmee maakt de Tafel duidelijke keuzes voor de toekomst.

Lees ook het artikel van de Gelderlander. Vanaf nu geldt in de Achterhoek: Toon maar aan dat er behoefte is aan je bouwplan.
Beluister hier het interview dat Els Birkenhäger, vice voorzitter van de Thematafel Wonen en Vastgoed, gaf aan Gelre FM.

Deze uitgangspunten vormen onder meer de basis voor de nader op te stellen Achterhoekse visie 2030. De Thematafel Wonen gaat de komende tijd verder aan de slag. Dan volgt ook de afstemming met de andere thema’s voor de Achterhoek zoals duurzaamheid en het aantrekken van nieuwe werknemers voor de bedrijven in de Achterhoek.

“We hebben de afgelopen tijd onze krachten gebundeld en zitten op één lijn. Daarmee zetten we een stevig geluid neer voor de toekomst van wonen in de Achterhoek,” aldus Els Birkenhäger, vice voorzitter van de Thematafel en in het dagelijks leven directeur-bestuurder van Sité Woondiensten. “Onze Thematafel is een sterk gemêleerd gezelschap, variërend van makelaars, bouwers, woningcorporaties, vertegenwoordiging vanuit de kleine kernen, installatiebedrijven, bankwezen, energiebedrijf en overheden. De 3O brede samenstelling maakt, dat we een enorme kennis en expertise op het gebied van wonen in de Achterhoek aan tafel hebben. Door de duidelijke en breed gedragen prioritering die we nu hebben gemaakt, markeren we een belangrijke stap in ons werk als Thematafel. ”

Josan Meijers, Woongedeputeerde Provincie Gelderland en een van de leden van de Thematafel Wonen onderschrijft het belang van de Thematafel Wonen: “Net als in heel Gelderland is ook in de Achterhoek wonen een belangrijk en urgent, maar ook complex thema. Juist daarom is samenwerken zo noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat de juiste woningen op de juiste plek komen te staan. Daardoor kan iedereen er zeker van zijn dat hij of zij een passende woning kan vinden. De focus ligt daarbij in de eerste plaats op de bestaande woningen: waar nodig aanpassen en verduurzamen. En waar het gaat om nieuwbouw gaat de aandacht naar lokaal maatwerk. Daarmee bedoelen we: goed nagaan voor wie welke woningen waar nodig zijn. We baseren ons daarbij op feiten en trends. Zo brengen we in beeld welke behoefte er is en op basis daarvan maken we passende keuzes. En zeker zo belangrijk: zo voorkomen we toekomstige leegstand.”

Samenwerken
De Achterhoek is een economisch sterke en innovatieve regio. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en een dalende beroepsbevolking hebben echter consequenties voor zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt. Tegelijk zijn er opgaven op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit. Om de Achterhoek (economisch) sterk te houden werken overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen in een vernieuwde samenwerkingsstructuur van Achterhoek Raad, Achterhoek Board en zes Achterhoek Thematafels, waaronder de Thematafel Wonen en Vastgoed.