Wat is een Regio Deal?

De Achterhoek is een van de regio’s die in aanmerking komt voor een Regio Deal. Bent u benieuwd wat een Regio Deal inhoudt en voor welke uitdagingen de Achterhoek staat? Bekijk onderstaande video van het Rijk.

Gelders Regionaal Manifest aangeboden aan de nieuwe Staten

De zes Gelderse regio’s hebben samen met VNG-Gelderland het Gelders Regionaal Manifest “Samen vol trots vormgeven aan de ontwikkeling van Gelderland” opgesteld en aangeboden aan de nieuwe Staten.
De regio’s geven aan dat ze graag zien dat de Staten in blijft zetten op regionale ontwikkeling en benoemen ze 4 topprioriteiten: Mobiliteit/bereikbaarheid, Arbeidspotentieel, Woningbouw en Energietransitie.

Lees het manifest hier

Vacature Public Affairs bij Regio Achterhoek/ Achterhoek ambassadeurs
Maak samen met ons van de Achterhoek de voorloper van Nederland!
Wij, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden werken samen in een nieuwe smart governance aan smart living en smart economy in de Achterhoek. Voor ons is samenwerken de garantie voor onze toekomst.

Wij hebben samen een agenda voor de toekomst, bestaande uit zes thema’s.

De organisatie Regio Achterhoek/ Achterhoek ambassadeurs heeft een spilfunctie in het uitwerken en uitvoeren van deze gezamenlijke agenda.

Als adviseur public affairs opereer je in Den Haag met profileringskracht en flair als vertegenwoordiger van de Achterhoek. Verder ondersteun je bestuur en met name de Achterhoek Board in het hen verder in positie brengen.

Bent u de persoon die wij zoeken?
Bekijk de vacature hier.
Achterhoek ambassadeurs werken voor de Achterhoek

De nieuwe naam voor ons samenwerkingsverband is Achterhoek ambassadeurs. Een naam die past bij iedereen die zich inzet voor deze samenwerking, of hij/ zij nu lid is van de Raad, Board of een Thematafel, accounthouder of medewerker van Regio Achterhoek.

Wij verwachten dat ook alle andere Achterhoekse partners met wie wij graag samenwerken (en die natuurlijk hun eigen naam behouden) zich herkennen in deze overkoepelende naam.

De term ‘ambassadeurs’ staat symbool voor inzet en nodigt uit tot meedoen: integraal en inclusief werken vormen immers de basis voor onze manier van samenwerken en onze visie.

Met de korte, krachtige schrijfwijze 8RHK willen we onze daadkracht benadrukken. Het veelkleurige logo, met een knipoog naar de Achterhoekvlag, onderstreept de dynamiek en diversiteit van onze samenwerking. Smaken verschillen natuurlijk; we hopen echter dat de meesten van u net zo blij zijn met de naam en het logo als wij.

De komende tijd wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd in alle communicatiemiddelen. De naam Achterhoek2030 komt dus te vervallen en komt alleen nog terug in de Achterhoek Visie 2030.

Inwonerpanel Achterhoek Spreekt

Sinds september 2018 werken Achterhoekse ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden samen in de Achterhoek Board, Achterhoek Raad en zes Achterhoek Thematafels. Om ook de mening en ideeën van de inwoners en ondernemers in de Achterhoek mee te kunnen nemen, is er het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Iedereen vanaf 16 jaar die woont en/of werkt in de Achterhoek kan meedoen. In de onderzoeken komen allerlei onderwerpen aan bod die relevant zijn voor de Achterhoek; van goed wonen en werken, tot zorg en onderwijs, verkeer en vervoer, een duurzame toekomst en samenleven.

Al 4000 mensen hebben zich aangemeld bij het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. De groep jongeren mist nog in het panel. De Boardleden Mark Boumans en Mirjam Koster roepen jongeren op om zich aan te melden.
“Ik ben 44 en alles wat jonger is dan dat ik ben roep ik op om zichzelf te laten horen”, aldus Koster.

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op www.achterhoekspreekt.nl

Bron: Regio8

Uniek! Pilot Groene Weide Meststof van start

Groene Weide Meststof is een kunstmestvervanger, die voornamelijk gewonnen wordt uit varkensmest. De meststof gemaakt in de biovergistingsinstallatie van Groot Zevert in Beltrum.

Vijfenvijftig boeren mogen beginnen met het gebruik van de ‘nieuwe’ kunstmest. Om de proef uit te mogen voeren was er een ontheffing van de regels nodig uit Brussel en Den Haag. De proef is een belangrijke stap in het project Kunstmestvrije Achterhoek. Voordelen zijn dat de varkensmest een nuttige toepassing vindt in de regio en dat boeren geen kunstmest van buiten de streek hoeven te importeren. Dat is weer gunstig voor de totale CO2-balans van de sector. De Groene Weide Meststof wordt dit jaar gebruikt op 600 hectare grasland; dit aantal zal de komende jaren blijven groeien.

Afgelopen week zijn er veel artikelen verschenen over de Groene Weide Meststof.
We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Video: Precisiebemester kunstmestvrije Achterhoek in gebruik genomen
De Gelderlander: starten met Achterhoekse groene kunstmest 
De Gelderlander: Groene Weide Meststof net zo goed als gewone kunstmest 
Trekkerweb
Boerderij
Nieuwe Oogst

Beeld: Trekkerweb

Techniek leeft! 5000+ bezoekers op Techniekdag

De Techniekdag Achterhoek op 16 maart vond plaats bij Polyketting/Intralox in Zelhem.Techniek leeft in de Achterhoek, want er kwamen ruim 1500 jongeren met hun begeleiders naar Zelhem.

Op de Techniekdag worden jongeren van 8 tot en met 13 jaar met doe-activiteiten enthousiast gemaakt om voor een technische opleiding of een technisch beroep te kiezen. In Zelhem konden zij bij 58 bedrijven en opleidingen zien en beleven dat techniek echt ‘cool’ is.

Aan het eind van de dag verlieten de jonge techneuten het terrein met volle rugzakjes, want wat was er een hoop te maken en te leren. Virtual Reality, robots, 3D printen, een storing oplossen met een computer onder de motorkap van een auto, zelf een molentje of een lampje maken, smeden, proefjes doen met water en zelf rondrijden op een baggerkraantje: op de Techniekdag kon het allemaal.

De Techniekdagen zijn een initiatief van VNO-NCW Achterhoek, de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt (Regio Achterhoek) in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven en de regionale onderwijsinstellingen.

Volgend jaar komt de Techniekdag Achterhoek weer naar een andere gemeente maar op 21 september organiseren partijen alweer voor de derde keer een grensoverschrijdende Techniekdag. Dan zijn we te gast bij het Berufskolleg-West in Bocholt.

Wil jij op de hoogte blijven over de Techniekdagen kijk dan op de website

Beeld:

De aftermovie van de Techniekdag: Techniekdag

Week van de Techniek in Bronckhorst

Van 11 tot 16 maart werd in gemeente Bronckhorst de Week van de Techniek georganiseerd. De week stond bol van techniek-promotende activiteiten voor basisschoolleerlingen.

Er gingen 295 leerlingen uit dertien groepen 7/8 op excursie naar negen innovatieve bedrijven. Ze kregen daar een kijkje in de keuken, mochten vragen stellen en leerden in de praktijk hoe veelzijdig werken in de techniek kan zijn.

In samenwerking met gemeente Bronckhorst, Waterschap Rijn IJssel en het Staring Instituut kregen vijf groepen 5/6 “klimaatles”. Deze lessen gingen over de kringloop van het water. De leerlingen deden kennis op over het belang van water in het algemeen, over de waterkringloop, het riool en de waterzuivering.

Er was ook aandacht voor meisjes in techniek. Samen met het VHTO (Expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) kregen acht groepen 1 tot en met 4 het project Beeldenbrekers aangeboden. Beeldenbrekers is een project voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs over het doorbreken van genderstereotypen en genderstereotype beelden over beroepen. Hierbij staat het bezoek van een vrouwelijke bèta/technische beroepsbeoefenaar in de klas (gastles) centraal.

De lessen over Jouw Energie van morgen,  die jaarlijks door de Rijksuniversiteit Groningen in de Week van de Techniek worden aangeboden aan alle groepen 8 in de gemeente waar de Week van de Techniek te gast is, kwamen door de landelijke onderwijsstaking op 15 maart helaas te vervallen.

De Week van de Techniek werd zaterdag afgesloten met een fantastische Techniekdag in Zelhem.
Klik hier voor het verslag van de Techniekdag.

Foto: Joop Wikkerink

Hanskamp wint innovatieprijs met CowToilet

Het bedrijf Hanskamp uit Doetinchem is met de technologische innovatie CowToilet aan de haal gegaan met de Achterhoek Open Innovatieprijs 2019.

CowToilet van Hanskamp moet ervoor zorgen dat de urine van de koe separaat wordt opgevangen van de vaste mest, zodat minder ammoniak wordt gevormd. De opgevangen urine is om te zetten in meststoffen die de boer over het land kan uitrijden. Hanskamp verwacht dat het zelflerende CowToilet medio 2020 op de markt komt.

Lees ook het artikel in de Volkskrant over het CowToilet.

Foto: Hanskamp

Achterhoek Raad bespreekt Visie 2030

Tijdens de Achterhoek Raad op 11 maart 2019 in de DRU Cultuurfabriek in Ulft was het eerste grote bespreekstuk de Achterhoek Visie 2030.
In deze toekomstvisie staat hoe de Achterhoek de komende jaren kan groeien op het gebied van leefbaarheid en bedrijvigheid. Besluitvorming over de visie staat gepland in de Achterhoek Raad van 8 april.

Daarnaast is de raad geïnformeerd over de nieuwe opzet van de begroting 2020. De nieuwe opzet sluit aan bij de transparantie van de samenwerking. Tot slot was er een toelichting over de voortgang van de Regio Deal Achterhoek. Het startdocument is inmiddels vastgesteld en de volgende stap is de programmatische invulling van de Regio Deal Achterhoek.
Tijdens de vergadering op 8 april 2019 zal er meer inhoudelijke toelichting worden gegeven op de Regiodeal.

De stukken en de livestream van de Achterhoek Raad, van 11 maart 2019, vindt u hier.

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Birkitta Kortes Griffie a.i.
Telefoon: 06 – 49 32 4000

Lees hier het artikel dat Omroep Gelderland geschreven heeft naar aanleiding van de Achterhoek Raad op 11 maart.

Foto: Omroep Gelderland