Nieuwe Regiobarometer is uit!

De Regiobarometer is een monitoringsinstrument met feiten en cijfers over de Achterhoek. Hij brengt ontwikkelingen en trends in beeld en biedt daardoor handvatten voor het bijsturen van beleid of het starten van nieuwe projecten. De Regiobarometer brengt ontwikkelingen met elkaar in verband en geeft waar mogelijk een doorkijk richting de toekomst.  De speerpunten van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2020 (Werken, Wonen, Bereikbaarheid) vormen het uitgangspunt.

Lees meer