Achterhoek Thematafels

Een sterke Achterhoek, dat doen we samen!

Aan zes bestuurlijke Thematafels werken we samen aan de inhoud. Doel is de Achterhoek sterker, slimmer, mooier, meer leefbaar, beter bereikbaar en gezonder te maken. In de thematafels zit de energie om projecten daadwerkelijk, breed bedragen, voorbereid en uitgevoerd te krijgen. Niet alleen de dingen goed doen, maar vooral de goede dingen doen waar de hele Achterhoek van profiteert.

Ruim honderd bestuurders zijn in de Thematafels aan de slag voor onze inwoners, waar wij het allemaal voor doen. Ieder is er vanuit zijn eigen expertise op gericht om samen die dingen te doen die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. De Thematafels denken mee over de langetermijnvisie (Visie2030), maar zijn vooral gericht op het initiëren en uitvoeren van projecten. De Thematafels gaan op inhoud het gesprek aan met de leden van de Achterhoek Raad en leggen verantwoording af aan de Achterhoek Board.

In de Thematafels zit de dynamiek van nieuwe projecten bedenken die bijdragen aan de visie2030. Door deze dynamiek kan de samenstelling van de tafels in de loop van de tijd veranderen.
Er zijn zes Thematafels:
Smart Werken & InnovatieOnderwijs & Arbeidsmarkt (De Achterhoek werkt het fijnst), Wonen en Vastgoed, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire Economie & Energietransitie en de Gezondste Regio.

De zes Achterhoek Thematafels gingen donderdag 6 september 2018 van start: