Planning en Control

Verordeningen
De volgende controleverordeningen zijn van kracht:

2019
Voor 2019 is de financiële cyclus gestart. Het eerste document dat het algemeen bestuur heeft vastgesteld, is de programmabegroting 2019.

2018
Voor 2018 is de financiële cyclus nog niet volledig doorlopen. De stukken die al beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.

2017
Voor 2017 is de gehele financiële cyclus doorlopen.