Mobiliteit en Bereikbaarheid

Doel
Voor iedereen die zich vanuit, naar, door en binnen de regio Achterhoek wil verplaatsen zijn er in 2030 energie neutrale, betaalbare en betrouwbare vervoersvoorzieningen. De daarvoor benodigde hoofd-, regionale en lokale infrastructuur zijn kwalitatief en kwantitatief op orde. De reiziger kan de reis eenvoudig plannen via telefoon en internet. Er zijn geen belemmeringen meer voor reizigers en vervoerders tussen Duitsland en Nederland.

 Werkwijze
De Achterhoek wil vooroplopen in slimme en sociale mobiliteit. Dankzij het grote buitengebied is de regio een interessante proeftuin voor het testen van nieuwe vormen van vervoer. Vraaggestuurde oplossingen zorgen ervoor dat alle inwoners snel en veilig op hun bestemming komen, of ze nu naar school moeten, op familiebezoek willen of naar het ziekenhuis gaan. ‘U vraagt, wij rijden’.

Qua infrastructuur zet de Achterhoek in op slimme wegen die zijn uitgerust met de modernste technologische snufjes. Denk aan sensoren die het weggedrag meten en data genereren ten dienste van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Naast infrastructuur is toegankelijke ‘infostructuur’ van belang. Bij het ontwikkelen en beheren daarvan spelen gemeenten de rol van aanjager en regisseur. Daardoor kan het ‘Mobility as a Service’-concept als een soort ‘marktplaats voor mobiliteit’ fungeren. Reizigers kunnen via hun smartphone zelf de beste vervoersoplossing kiezen, plannen en daarvoor meteen betalen, of het nu gaat om een rit per huurauto, deelfiets of bus.

Zeker voor kwetsbare ouderen is mobiliteit van invloed op de kwaliteit van leven. Vraaggestuurd vervoer vereist samenwerking: bewoners, ondernemers en vrijwilligers bepalen samen wat in welk geval de beste mobiliteitsoplossing is. Alles is erop gericht om ‘vervoersarmoede’ (gebrek aan toegang tot vervoer met bijvoorbeeld eenzaamheid als gevolg) te voorkomen.

Meer informatie
Meer weten over wat de bestuurders van gemeenten en bedrijven aan deze tafel met elkaar bespreken? Na afloop van iedere bijeenkomst geven we in korte films een terugblik.
Of neem contact op met Programmaregisseur Léon van Horen.

Bekijk ook de ToekomstKrant Achterhoek, pagina 6.

“We kunnen zoveel meer doen om het vervoer in de Achterhoek slimmer te maken. Door het verzamelen van vervoerswensen van de doelgroepen gecombineerd met de data uit de vervoerssystemen, kunnen we de bereikbaarheid van bijvoorbeeld voorzieningen enorm vergroten. Heel belangrijk voor de leefbaarheid in de Achterhoek.” – Jurgen Rutgers, BeSite Aalten

Benieuwd naar wie er aan tafel meepraten?
Deelnemers Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

Rens Steintjes Gemeente Doetinchem (voorzitter)
Jurgen Rutgers Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (vice voorzitter)
Martin Veldhuizen Gemeente Aalten
Anjo Bosman Gemeente Berkelland
Paul Hofman Gemeente Bronckhorst
Karel Bonsen Gemeente Oost Gelre
Ria Ankersmit Gemeente Oude IJsselstreek
Wim Aalderink Gemeente Winterswijk
Marieke Frank Gemeente Oost Gelre
Frank Kremer HSF Logistics Winterswijk
Gerd Eckstein Kreis Borken
Nick Menke Regionaal Overleg Consumentenorganisatie Openbaar Vervoer
Willem Eijgenhuijsen Eijgenhuijsen Precisievervoer
Conny Bieze Provincie Gelderland
Maikel Bracun Arriva Regio Oost
Mettina Veenstra Saxion University of Applied Sciences
Léon  van Horen Regio Achterhoek (programmaregisseur)
Paul Van Dun Regio Achterhoek (programmamedewerker)