Onderwijs en Arbeidsmarkt

Doel
Wij willen met onze samenwerking een toekomstbestendige Achterhoekse arbeidsmarkt dichterbij brengen waaraan de beschikbare beroepsbevolking zoveel mogelijk én duurzaam meedoet. Een arbeidsmarkt waarin niet de beperkingen maar de competenties, vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden van (potentiële) werknemers centraal staan. Op deze manier gaan we samen voor een duurzame invulling van het capaciteitsvraagstuk.

 Werkwijze
We doen dit op zo’n manier dat zo veel mogelijk inwoners volwaardig en tegen een volwaardig loon, naar vermogen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, en op zo’n manier dat de ondersteuning niet leidt tot onverantwoorde verstoring van de concurrentieverhoudingen en verdringing op de arbeidsmarkt. De thematafel richt zich daarbij de komende jaren expliciet op de sectoren Techniek (waaronder bouw, maakindustrie en logistiek) en Zorg. 

Onze pijlers zijn:
1) Inclusieve arbeidsmarkt
Wij maken ons sterk voor het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt in de Achterhoek. Samen geven we invulling aan het Sociaal Akkoord van 2013, wet SUWI, het convenant Werkbedrijf Achterhoek en maken we ons sterk voor iedereen die bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt ondersteuning nodig heeft.

 2) Human Capital Agenda
Met de Human Capital agenda realiseren we een toekomstbestendige arbeidsmarkt waarbij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt optimaal is, er maximaal wordt ingezet op een Leven Lang Ontwikkelen van de beschikbare beroepsbevolking en de regio aantrekkelijk is voor de instroom van talent. De Transitieatlas beroepsonderwijs Achterhoek geeft basis voor de keuzes van de agenda voor de komende jaren. Voor de Human Capital onderwerpen betekent dit vooral het toeleiden van het onbenut arbeidspotentieel naar kansrijke sectoren en het behoud van talent c.q. beter benutten van de instroom van mbo, hbo en wo in de Achterhoek.

Lees meer over onze aanpak

Meer informatie
Meer weten over wat de bestuurders van bedrijven, organisaties en gemeenten aan deze tafel met elkaar bespreken? Na afloop van iedere bijeenkomst geven we in korte films een terugblik.
Of neem contact op met programmaregisseur Caroline Termaat.
Bekijk ook de ToekomstKrant Achterhoek, pagina 2.

Benieuwd naar wie er aan tafel meepraten?
Deelnemers Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

Karel Bonsen Gemeente Oost Gelre (voorzitter)
Sarien Shkolnik Graafschap College (vice voorzitter)
Jürgen van Aalst JAWS BV
Jurgen van Ast Settle BV
Jan Willem Boezel Van Raam
Hans Hupkes FNV
Ernst van Drumpt CNV
Carmen Veldhuis FNV
Edwin van der Vliet UWV
Maria van Hattum Achterhoek VO
Sarah Detaille Han
Egbert Jan Rots Rots Bouw Aalten
Michael Hazersloot Ferro Gaanderen
André Endeman Markenheem
Tom Lamers Euregio
Joop Wikkerink Gemeente Aalten
Gerjan Teselink Gemeente Berkelland
Willem Buunk Gemeente Bronckhorst
Jorik Huizinga Gemeente Doetinchem
Peter van de Wardt Gemeente Oude IJsselstreek
Ilse Saris Gemeente Winterswijk
Conny Bieze Provincie Gelderland
Caroline Termaat Regio Achterhoek (programmaregisseur)
Marianne te Linde Regio Achterhoek (programmamedewerker)
Cederick Botjes BMC (programmamedewerker)