Smart werken en Innovatie

Doel

We willen dat de Achterhoek dé open innovatieplek van Nederland wordt voor de maakindustrie en de agrosector. De Achterhoek is hiervoor de ideale en logische omgeving, gezien onze geschiedenis van innovatief vakmanschap, doe-mentaliteit en samenwerken. De Thematafel analyseert welke stappen er nodig zijn om tot zo’n overkoepelend innovatiesysteem te komen. Vervolgens komen er icoonprojecten om dit te realiseren, zoals Kunstmestvrije Achterhoek, eendaagse innovatie in de bouw, Smart industry living lab, 3D Metal print valley, Open data coöperatie Achterhoek, 5G Agro Micro landbouw of Waterstof boerderij en waterstof huis. In 2019 willen we één of twee icoonprojecten opstarten.

Werkwijze

  • We versterken bestaande en ontwikkelen nieuwe (grensoverschrijdende) clusters voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en zetten nieuwe clusters op voor het implementeren van Smart Industry-toepassingen in alle stuwende en relevante sectoren;
  • We breiden ons SmartHub-netwerk uit en zetten in op hoogwaardige stage- en afstudeeropdrachten, ook voor studenten van buiten de regio. Zie ook www.smarthub.nl / www.smarthubacademy.nl

Project: Bouwen aan een startup ecosysteem

Julian Leijser, jonge ondernemer en startup expert, heeft voor de Thematafel Smart werken en Innovatie onderzocht hoe we starters en startups vanuit het hele land meer in contact kunnen brengen met de kwaliteiten die de Achterhoek te bieden heeft. Zij heeft een aantal basispunten benoemd die in orde moeten zijn om als startup goed te kunnen functioneren. Dat zijn: locatie, imago en positionering, het matchen van startups en middelen/mensen/overige benodigdheden en het begeleiden van startups. De bij het onderzoek betrokken partijen geven allen aan dat we als Achterhoek moeten bouwen aan een gestructureerd startup ecosysteem. Sterker nog, een aantal van hen is al begonnen met het opzetten van incubators. Vervolgens gaan zij in kaart brengen welke incubators er zijn, welke vraagstukken de bedrijven hebben die verbonden zijn aan deze incubators, welke startups geïnteresseerd zijn in het oplossen van deze vraagstukken. Daarna is het zaak begeleiding te organiseren om startups te faciliteren op het gebied van inhoudelijke kennis, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

Meer weten over wat de bestuurders van gemeenten en bedrijven aan deze tafel met elkaar bespreken? Na afloop van iedere bijeenkomst geven we in korte films een terugblik.
Of neem contact op met Programmaregisseur Esther Duits.

Bekijk ook de ToekomstKrant Achterhoek, pagina 2.

“De meeste Achterhoekse bedrijven zijn geworteld in de regio. De drempel om te verhuizen is voor hen heel groot. Maar als er straks minder handen zijn, zullen we dus wel een oplossing moeten vinden.”
Peter Rikken, voorzitter VNO-NCW Achterhoek

Benieuwd naar wie er aan tafel meepraten?
Deelnemers Thematafel Smart Werken & Innovatie

Jan Kaak Kaak Nederland (voorzitter)
Marieke Frank Gemeente Oost Gelre (vice-voorzitter)
Henk Tappel Bronkhorst High Tech
Koen Mentink Hittech Bihca BV
Martin Veldhuizen Gemeente Aalten
Gerjan Teselink Gemeente Berkelland
Willem Buunk Gemeente Bronckhorst
Maureen Sluiter Gemeente Doetinchem
Peter Van de Wardt Gemeente Oude IJsselstreek
Wim Elferdink Gemeente Winterswijk
Toin De Ruiter BonsenReuling
Tom Salemink Achterhoek Werkt
Dirk Jan Van den Hout Royal Lovink Industries
Gerben Peet Kramp
Kees Nieuwenhuijse Graafschap College
René Bakker HAN
Michiel Scheffer Provincie Gelderland
Esther Duits Regio Achterhoek (programmaregisseur)
Nikki Dijkstra Regio Achterhoek (projectondersteuner)