Wonen en Vastgoed

Wonen en Vastgoed
De Achterhoek blijft streven naar een hoge kwaliteit van de woon- en leefomgeving met een gevarieerd en flexibel woningaanbod. Dat vraagt om een mix van huur en koop, huizen in diverse prijsklassen en ruimte voor nieuwe woonconcepten. Daarbij is er veel aandacht voor behoud van het mooie landschap en levendige stads- en dorpscentra. Dat betekent ook een aanpak voor leegstand van (agrarisch) vastgoed.

Aanpak
Waar mogelijk worden bestaande woningen gerenoveerd, energieneutraal gemaakt en aangepast aan de behoefte van bewoners. Soms is vervanging (sloop en vervolgens nieuwbouw) echter de beste oplossing. De tijd van grootschalige nieuwbouw in de Achterhoek is voorbij. Het gaat nu om meebewegen met de realiteit, bouwen naar behoefte en maatwerk. In de vakwereld spreekt men van ‘adaptieve planning’: met kleine deelprojecten in steden en kleine kernen op nieuwe ontwikkelingen inspelen met de langetermijnvisie van de regio in het achterhoofd. Op het gebied van wonen en zorg geldt het credo ‘samen de inwoner centraal stellen’.

Uitdagingen:
Kwaliteit van de leefomgeving
De Achterhoek staat bekend als een aantrekkelijk woongebied. Het kleinschalige en groene landschap en de karakteristieke dorpen en steden leveren een grote bijdrage aan het woongenot. Dat is iets om te koesteren, zeker nu bij steeds meer mensen de kwaliteit van hun leefomgeving hoog op het prioriteitenlijstje staat. Een aanpak hiervoor kan ook zijn: verkleinen van kernwinkelgebieden (voorkomen leegstand), aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) en grootschalige asbestsanering.

Nieuwe woonconcepten
Juist in een regio waar het accent ligt op de bestaande woningen, zijn er volop kansen voor creativiteit en innovatie. Hoe kunnen we een leegstaand gebouw omvormen tot (starters) woningen? Welke mogelijkheden zijn er voor ‘erfdelen’ in het landelijk gebied? De Achterhoek is een proeftuin voor nieuwe woonconcepten.

Woningaanpassingen
Energietransitie en vergrijzing zijn van blijvende invloed op de woningmarkt. Woningen moeten energieneutraal en levensloopbestendig worden, maar veel bewoners voelen geen urgentie om hun huis aan te passen. Het investeren in financiële of praktische ondersteuning hierbij is essentieel.

Uit het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheids Onderzoek 2017:  
“Duidelijk is dat de woonvraagstukken om een gezamenlijke aanpak vragen van gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, maar zeker ook financiers, bouwers en eigenaar-bewoners. Het is belangrijk om te blijven investeren in leefbaarheid en lokaal maatwerk. Ook is het raadzaam om nu al te gaan sparen om tijdig te kunnen investeren in de bestaande woningen en in de sloop van niet meer gewenste woningen.”
 

Meer informatie
Meer weten over wat de bestuurders van gemeenten, organisaties en bedrijven aan deze tafel met elkaar bespreken?
Neem contact op met programmaregisseur Marijn Hofstee.

Subsidie aanvraag
Heb je een project(idee)? Neem dan contact op met de betreffende programmaregisseur (lees meer). Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je project binnen de focus van de Achterhoek Visie 2030 past. Of vul direct het aanvraagformulier in.

Bekijk ook de ToekomstKrant Achterhoek, pagina 3.

Benieuwd naar wie er aan tafel meepraten?
Klik hier voor de deelnemers van de Thematafel Wonen & Vastgoed