Nieuwe artikelen

Achterhoek onderweg naar vernieuwd regionaal sportakkoord
Maandag 18 februari komen vele Achterhoekse partijen bij elkaar om samen na te denken hoe we met sport en bewegen de Achterhoekse inwoners gezonder kunnen…
Bezoek uit de VS bij IIME
Amerika kwam vrijdag 8 februari naar de Achterhoek.IIME (Innovatie in Mobiliteit en Energie) uit Doetinchem ontving een groep Amerikaanse gasten om hen bij te praten over…
200 ondernemers in gesprek tijdens RCT/ACT jaarevent
De maakindustrie in de Achterhoek bloeit! Dat was zeer zeker te merken op het RCT/ ACT-jaarevent op donderdag 7 februari. Zo’n 200 ondernemers kwamen samen…
Groot Zevert Vergisting produceert kunstmestvervangers uit dierlijke mest
Het grootschalig produceren van een kunstmestvervanger uit dierlijke mest is praktijkrijp. Groot Zevert Vergisting uit Beltrum heeft eind januari een productielijn in gebruik genomen die…
Duitslandnieuws: “Achterhoek voorbeeld in robotfinanciering”
Veel mkb'ers in Nederland en Duitsland worstelen met de vraag hoe zij de robotisering in hun bedrijf kunnen financieren. Dit Nederlandse opleidingsinstituut heeft een bijzondere…
Michiel Scheffer brengt Ode aan de Achterhoek
De Achterhoek is mooi, innovatief en vol met kansen. Michiel Scheffer, gedeputeerde economie, innovatie, Europa bij de provincie Gelderland, heeft naar aanleiding van het jaarlijks…
Bekijk meer artikelen

Agenda

Vergadering dagelijks bestuur
20 feb 2019: Vergadering dagelijks bestuur
Achterhoekdag
21 feb 2019: Achterhoekdag
De zes Thematafels zijn: Smart Werken & Innovatie, de Gezondste Regio, Vastgoed & Woningmarkt, Circulaire Economie & Energietransitie, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Onderwijs en Arbeidsmarkt. Tijdens het ochtendprogramma komen de eerste drie tafels bij elkaar en ’s middags komen de overige drie tafels bijeen.
Achterhoek Board
21 feb 2019: Achterhoek Board
De Achterhoek Board is het gezicht van de Achterhoekse samenwerking. De Board schakelt voortdurend tussen de Achterhoek Raad en de zes Thematafels.
Achterhoek Raad
11 mrt 2019: Achterhoek Raad
Op maandag 11 maart vindt vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) de derde openbare vergadering van de Achterhoek Raad plaats. Het betreft een extra vergadering waarin de concept Visie2030 informatief besproken kan worden voordat deze tijdens de volgende vergadering op 8 april a.s. ter besluitvorming aan de Achterhoek Raad wordt voorgelegd.
Complete agenda