Achterhoek Board

Een sterke Achterhoek, dat doen we samen!
De Achterhoek Board is het gezicht van de Achterhoekse samenwerking.
De Board bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) uit de Achterhoek en een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland.
Agenda’s en verslagen van de Board zijn niet openbaar. Hebt u vragen? Voor meer informatie over de Board kunt u zich richten tot Wilma Stortelder.  
tel. +31 (0)6 380 665 15.

Voorzitter Mark Boumans
Provincie Gelderland Peter van ’t Hoog Gedeputeerde
Maatschappelijke organisaties Mirjam Koster Onderwijs
Chrit van Ewijk Zorg
Els Birkenhäger Woningbouwcorporaties
Ondernemers Henk Tappel VNO-NCW
Koen Knufing Vicevoorzitter (Bouwend Nederland Oost)
Arthur Jansen Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA)
Overheden Ted Kok Gemeente Aalten
Willem Buunk Gemeente Bronckhorst
Marijke van Haaren Gemeente Berkelland

Wat doet de Achterhoek Board?
De Achterhoek Board richt zich op de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek. Hiervoor stelt de Board deVisie2030 op. De visie geeft onze ambities en doelen aan. De Board stuurt op de visie en de uitvoering, bereidt de inzet van de middelen op hoofdlijnen voor (bijvoorbeeld via de Regio Deal) en ziet toe op de voortgang. De Board laat zich op inhoud voeden door de zes thematafels, stuurt waar nodig bij en legt verantwoording af aan de Achterhoek Raad.

De Board is aanspreekpunt voor de leden van de Thematafels en schakelt voortdurend tussen hen en de Achterhoek Raad. Ze zet zich in om het samenwerkingsproces in de Achterhoek goed te laten verlopen en verbindt partijen in en ook buiten de Achterhoek.
De Board coördineert de Achterhoekse lobby. Boardleden vertellen het positieve verhaal van de Achterhoek: het bijzondere potentieel en de ambities die we hebben om te “Groeien in kwaliteit”.